Một người đàn bà hà tiện nằm mơ gặp Thượng đế liền xin ngài ban cho mình 100 triệu USD...
Một bà có tính hà tiện và tham lam nằm mơ thấy Thượng đế, liền hỏi:
- Thưa ngài, 100 năm của hạ giới bằng bao nhiêu ngày trên thượng giới?

- Con ơi, không thể tính bằng ngày mà chỉ bằng một phút thôi.

- Thế 100 triệu USD thì sao?

- Chỉ đáng một xu trên thượng giới mà thôi.

- Vậy xin ngài rủ lòng thương ban cho con một xu. Con sống nghèo khổ lắm.

- Được, con hãy đợi ta một phút nhé!

Nguồn: tinmoi.vn