Có câu đố thế nầy.
Một người thợ săn nhắm bắn đàn cò đang bay có 33 con, khi người thợ săn bóp cò súng nổ cái rằm thì cò rơi lịt bịt.
Hỏi có bao nhiêu con cò chết và rơi xuống đất?