Học trò-kỉ niệm

Tuổi học trò thật đáng nhớ
Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ vào trường
Kỉ niệm vui, buồn vấn vương
Trong lòng học trò vẫn thường nghĩ đến
Đời học trò có chông chênh
Thì vẫn in mãi bóng nền thầy cô
Tình cảm đầu luôn thấy ngộ
Bạn bè thân nhất chiếm chỗ trong tim
Bước một bước vẫn cứ tìm
Tương lai tươi sáng mủm mỉm vui cười
Học trò kỉ niệm sáng tươi
Quý thầy mến bạn là người trò ngoan.huongbien198