Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng, tuổi ngọc - Tôi ngờ lời ai

Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy theo tôi cả ngày

Quần em dệt kín bông may
Aó tôi cúc đứt, mực dây tím bầm

Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên

Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời

Về quê ăn tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn, em tôi quần bò

Gặp tôi em hỏi hững hờ:
"Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai?"

Em đi để lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê

Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may.

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8xMC81L2MvInagaMENWM3MmU1YTYxNTmUsICyMWNjYmRiYzk5ZTRjYzBhMzRlOTgdUngWeBXAzfFRoZSBUaGldUngZ3MgWW91IEFyZSB0WeByBNZXxTZWNyZXQgR2FyZGVdUngfDF8Mg