kết quả từ 1 tới 11 trên 11

NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

 1. #1
  Ðến Từ
  Huyện Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 12065
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 2 thành viên đã cảm ơn CHQNamTy:


 3. #2
  Ðến Từ
  Huyện Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 12065
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  ok

  CÁC BIỆN PHÁP THA MIỄN TRONG LUẬT HÌNH SỰ

  I) KHÁI NIỆM CÁC BIỆN PHÁP THA MIỄN:

  Các biện pháp tha miễn trong Luật Hình sự là các quy phạm (chế định) mang tính chất nhân đạo, phản ánh sự khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội và được cơ quan tư pháp hình sự có thẫm quyền áp dụng trong những trường hợp khi có đầy đủ các căn cứ và điều kiện theo quy định của pháp luật hình sự.
  Mỗi chế định bao gồm một hoặc một số quy phạm pháp luật, chứa một biện pháp tha miễn cụ thể. Các biện pháp tha miễn luôn mang tính chất nhân đạo, nội dung của nó luôn theo hướng có lợi cho người phạm tội.
  Việc áp dụng các biện pháp tha miễn phải được tiến hành theo một trình tự thủ tục tố tụng chặt chẽ được pháp luật tố tụng hình sự quy định.
  Các biện pháp tha miễn trong luật hình sự Việt Nam bao gồm: (1) thời hiệu, (2) miễn trách nhiệm hình sự, (3) miễn hình phạt, (4) án treo, (5) miễn chấp hành hình phạt, (6) giảm mức hình phạt đã tuyên, (7) hoãn chấp hành hình phạt, (8) tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, (9) xóa án tích.

  II) THỜI HIỆU TRONG LUẬT HÌNH SỰ
  1.Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự:
  a.Khái niệm:
  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do bộ Luật Hình sự quy định mà khi hết thời han đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình nữa.
  Xuất phát từ nguyên tắc xử lý:" Mọi hành vi phạm tội đều phải phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật."(Điều 3 BLHS)
  Tuy nhiên trong thực tế, cũng có một số trường hợp do thiếu sót
  của cơ quan tiến hành tố tụng, có một số hành vi phạm tội không bị phát hiện hoặc bị bỏ quên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu trong một thời gian dài người phạm tội đả làm ăn lương thiện, không phạm tội mới, không trốn tránh pháp luật va có lệnh truy nã thì cơ quan tố tụng không có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của họ nữa.
  b).Điều kiện để người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự do luật định, phụ thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm đã thực hiện. Theo Điều 23 BLHS thì khônh truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu tính từ ngày tội phạm được thực hiện đã qua những thời hạn sau đây:
  - 5 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng
  - 10 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng
  - 15 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng
  - 20 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng
  Các thời điểm nói trên được tính từ thời điểm thực hiện tội phạm. Thời điểm phạm tội được xác định là thời điểm mà người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội.
  Việc xác định thời điểm phạm tội của một người thực hiện một tội
  phạm thong thường rất đơn giản. Tuy nhiên, trong trường hợp hành vi
  phạm tội được thực hiện ở dạng đặc biệt (như tội kéo dài, tội liên tục), thì việc xác định thời điểm phạm tội có phần phức tạp hơn.
  Một vấn đề đặt ra nữa đối với việc xác định thời điểm phạm tội trong một vụ đồng phạm, thì thời điểm đối với trường hợp này dược xác định cụ thể theo vai trò của những người trong đồng phạm.
  Nếu thời hiệu trên đã qua mà cơ quan có trách nhiệm vì một lý do
  nào đó không biết hoặc bỏ qua thì người phạm tội không bị truy cứu
  trách nhiệm hình sự về tội đã phạm.
  c).Các trường hợp tính lại thời hiệu:
  Theo khoản 3 Điều 23 BLHS, nếu sau khi phạm tội, dù không bị
  phát hiện nhưng:
  Người phạm tội lại phạm tội mới mà bộ luật hình sự quy định mức
  cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.
  Ví dụ: 01/01/2001, Phương phạm tội nhưng không bị phát hiện. Đến ngày 02/02/2004, Phương lại phạm tội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên một năm tù thì thời hiệu của cả 2 tội mà Phương đã thực hiện sẽ được bắt đầu tính kể từ ngày 02/02/2004.
  Hoặc người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã đối
  với họ thì thời hiệu mới không được tính lại kể từ khi người đó ra tự
  thú hoặc bị bắt giữ.
  Cần phải lưu ý, chỉ khi nào sau khi phạm tội, người phạm tội đã
  trốn tránh và có quyết định truy nã đối với họ thì thời hiệu mới không
  được tính. Nếu họ có trốn tránh nhưng cơ quan công an không ra quyết
  định truy nã thì thời hiệu vần được tính đối với họ.
  d. Không áp dụng thời hiệu:
  Do tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội của các tội xâm phạm
  an ninh quốc gia( chương XI) và các tội phá hoại hòa bình, chống loài
  người và tội pham chiến tranh(chương XXIV), nên Điều 24 BLHSVN quy định: Đối với các tội phạm tại 2 chương đó không được áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 23 của Bộ luật này.
  2.Thời hiệu thi hành án hình sự:
  a.Khái niệm:
  "Thời hiệu thi hành bản án là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên"( Điều 5 BLHS)
  b.Điều kiện để người bị kết án được miễn chấp hành án theo thời hiệu:
  Khoản 2,3 Điều 5 BLHS quy định: người bị kết án không bị buộc
  phải chấp hành bản án đã tuyên đối với mình khi đà qua các thời gian
  sau đây:
  - 5 năm đối với các trường xử phạt tiền ,cải tạo tạo không giam giữ
  hoặc sử phạt từ 3 năm trở xuống .
  - 10 năm đối với các trường hợp tù từ trên 3 năm đến 15 năm.
  - 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm.
  Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực
  pháp luật ,các bản án vô hiệu lực pháp luật bao gồm:
  + Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo ,kháng nghị trong thời hạn do
  luật định (Kháng nghị của viện kiểm soát cùng cấp. Kháng cáo:15 ngày kể từ ngày tuyên án ,hoặc niêm yết công khai,30 ngày nếu là viện kiểm
  soát cấp trên)
  + Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay.
  + Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực ngay.
  + Quyết định tái thẩm có hiệu lực ngay.
  c.Tính lại thời hiệu thi hành bản án hình sự
  Theo khoảng 3Đ55BLHS thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính lại như sao:
  - Nếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật ,người bị kết án lại bị phạm
  tội mới thì thời hiệu được tính kể từ ngày phạm tội mới.
  VD: SGK
  - Nếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật,người bị kết án cố tình trốn
  tránh và đã có lệnh truy nã thì không được tính vào thời hiệu,thời
  hiệu sẽ được tính kể từ ngày người này ra trính diện hoặc bắt giữ.
  VD: SGK
  Tóm lại:thời gian chậm thi hành bản án mà không do lỗi của người bị kết án thì thời gian đó được tính vào thời hiệu .Miễn chấp hành hình phạt khi đã hết thời hiệu khi tòa án quy định.
  d. Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự
  Điều 56BLHS còn quy định đối với các bản án kết tội về các tội quy
  định tại chương XI (các tội phá hoại hòa bình chống loài người và tội phạm chiến tranh của bộ luật này sẽ dược áp dụng thời hiệu.
  e. Thời hiệu thi hành bản án
  Khoảng 4D55 quy định "Việc áp dụng >>>30 năm. (SGK)
  Như vậy tránh án TANDTC sẽ có toàn quyền quyết định có áp dụng hay
  không thời hiệu đối với bản án tù chung thân hoặc tử hình theo đề nghị
  của viện trưởng VKSNDTC.
  III .MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN HÌNH PHẠT

  1.Miễn trách nhiệm hình sự
  a.Khái niệm
  - Miễn trách nhiệm hình sự là không buộc một người phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mà người đó thực hiện.
  - Miễn trách nhiệm hình sự hoàn khác với trường hợp không có trách nhiệm hình sự. Người được miễn trách nhiệm hình sự tức là người đã phạm một tội được quy định trong bộ luật hình sự nhưng được miễn trách nhiệm hình sự. Còn người không có trách nhiệm hình sự là người mà hành vi của họ không có sự sai trái hoặc hành vi của họ tuy có đầy đủ các dấu hiệu của cấu thành tội phạm nhưng mức độ nguy hiểm không lớn nên không coi là tội phạm mà chỉ đáng xử lí về hành chính. Miễn trách nhiệm hình sự có một số đặc điểm sau:
  + Miễn trách nhiệm hình sự là phản ánh rõ nét nhất nguyên tắc nhân đạocủa chính sách hình sự nói chung và luật hình sự nói chung trong một nhà nước.
  + Miễn trách nhiệm hình sự, hay nói cách khác là xóa bỏ hoàn toàn hậu quả pháp lí của việc thực hiện một tội phạm chỉ có thể được đặt ra đối với người nào là chủ thể chính của tội phạm ấy, mà lẻ ra nếu không có đủ căn cứ để được miễn trách nhiệm hình sự thì người đó phải chịu
  trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.
  + Phụ thuộc vào giai đoạn tố tụng hình sự tương ứng cụ thể, miễn trách nhiệm hình sự chỉ được thực hiện bởi một cơ quan tư pháp hình sự có thẩm quyền nhất định (cơ quan điều tra với sự phê chuẩn của viện kiểm sát hoặc tòa án) khi có đủ căn cứ (hoặc là tùy nghi hoặc là bắt buộc) do pháp luật hình sự quy định.
  b.Các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự cụ thể
  b1). Miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của phần chung bộ luật hình sự (Tại điều 25 BLHS)
  • Miễn trách nhiệm hình sự do sự chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
  - Tình tiết này được hiểu là tội phạm đã được thực hiện trong một điều kiện hoàn cảnh khác so với điều kiện hoàn cảnh vào thời điểm điều tra, truy tố xét xử. Chính sự thay đổi đó làm cho hành vi phạm tội hoặc
  người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.
  - Căn cứ để xác định do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội
  không còn nguy hiểm cho xã hội nữa là những quy định của Nhà nước có liên quan đến hành vi phạm tội, các quy định này nhất thiết phải bằng
  văn bản có tính pháp quy, bao gồm: Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Quyết
  định, Nghị quyết của Chính phủ hoặc Thủ tướng chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các bộ hoặc các cơ quan ngang bộ và trong một số trường hợp có thể là nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc của chủ tịch HĐND tỉnh, nếu các quyết định này không trái với Hiến pháp và pháp luật. Nếu sự chuyển biến của tình hình và tình hình đó tuy có liên quan đến tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội đã xảy ra nhưng chưa được Nhà nước quy định thì người có hành vi phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.s
  • Miễn trách nhiệm hình sự do sự chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
  - Do sự chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa phải được hiểu rằng bản thân người phạm tội không có sự biến đổi nào, khi phạm tội họ là người như thế nào thì nay vẫn vậy nhưng do tình hình xã hội thay đổi nên họ không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, chính là do tình hình thay đổi chứ không phải là do nỗ lực của bản thân họ.
  - Cũng được coi là do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa trong trường hợp người phạm tội thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt mà thiếu họ thì nhiệm vụ đó khó hoàn thành nên các cơ quan tiến hành tố tụng đã miễn trách nhiệm hình sự để họ nhận nhiệm vụ đặc biệt đó.
  • Miễn trách nhiệm hình sự do người phạm tội tự thú.
  - Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự mình khai ra hành vi phạm tội của bản thân với người đại diện của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đây là sự biểu hiện ăn năn hối cải của người đó về việc mình đã thực hiện hành vi phạm tội, nên xứng đáng được hưởng sự khoan hồng nên có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
  - Để được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp người phạm tội ra tự thú phải thỏa mãn các điều kiện sau:
  + Tội phạm mà người tự thú đã thực hiện chưa bị phát giác tức là chưa ai biết có tội phạm xảy ra hoặc có biết nhưng chưa biết ai là thủ
  phạm.
  + Người tự thú phải khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc
  phát hiện và điều tra tội phạm.
  + Người tự thú phải cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm.
  • Miễn trách nhiệm hình sự khi có trách nhiệm đại xá.
  - Đại xá là ân huệ lớn nhất mà Quốc hội ban cho người phạm tội nhất định không phải chịu tội. Khi có quyết định đại xá, thì những người
  thuộc diện đại xá nếu chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì không
  truy cứu nữa; nếu đang bị tạm giử, tạm giam hoặc đang chấp hành hình
  phạt tù thì được đình chỉ tố tụng được trả tự do.
  - Cần phân biệt đại xá với đặc xá. Đặc xá là miễn toàn bộ hay một phàn hình phạt đối với một hoặc một số người bị kết theo quy định của Hiến pháp 1992 thì chỉ có chủ tịch nước mới có quyền ra quyết định đặc xá.
  - Ngoài ra các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự quy định tại điều 25 BLHS như: miễn trách nhiệm hình sự đối với người tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội ( điều 19 BLHS ), miễn trách nhiệm hình sự khi hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự ( điều 23 BLHS ) và miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội (khoản 2 điều 69 BLHS )


  b2. Miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của phần các tội phạm BLHS.
  • Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội gián điệp
  - Khoảng 3 điều 80 BLHS quy định: "người đã nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự".
  • Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội đưa hối lộ.
  - Đối với hành vi đưa hối lộ, tuy cũng là hành vi nguy hiểm và cũng
  bị trừng trị rất nghiêm khắc như đối với tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, đối với người không bị ép buộc phải đưa hối lộ nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì chính sách hình sự đối với họ là rất khoan hồng. Đoạn 2 khoản 6 điều 289 BLHS quy định: "người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ". Trường hợp này cũng tương tự như trường hợp người phạm tội tự thú quy định tại khoản 2 điều 25 BLHS.
  • Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội môi giới hối lộ.
  - Khoản 6 điều 290 BLHS quy định: "người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự"
  - Chủ động khai báo trước khi hành vi bị hát hiện được coi như là
  trường hợp tự thú nên có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
  • Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội không tố giác tội phạm khoản 3 điều 314 quy định: "người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội pham thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt".
  2. Miễn hình phạt.
  - Miễn hình phạt là không áp dụng hình phạt với tư cách là biện pháp
  cưỡng chế nghiêm khắc nhất đối với người bị kết án về tội mà họ đã thực hiện.
  - Theo điều 54 BLHS, người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ nói ở khoản 1 điều 146 BLHS đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.
  - Thông thường, các tòa án thường miễn hình phạt khi bị cáo rơi vào các trường hợp sau:
  + Bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, chưa gây hậu quả hoặc hậu quả không lớn hoặc đã gây hậu quả nhưng bị cáo đã khắc phục hoàn toàn.
  + Bị cáo là người đồng phạm nhưng tính chất và mức độ tham gia không đáng kể, lại góp phần đáng kể vào việc phát hiện, điều tra tội phạm cũng như đã can ngăn những người đồng phạm khác nên dã hạn chế tác hại của tội phạm.
  + Nhân thân bị cáo tốt và có khả năng tự cải tạo tốt mà không cần phải chịu hình phạt.
  - Miễn hình phạt bao gồm miễn hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
  IV) Miễn chấp hành hình phạt tù,giảm thời hạn chấp hành hình phạt
  1.Miễn chấp hành hình phạt
  - Miễn chấp hành hình phạt là không bụôc người bị kết án phải chấp hành hình phạt và tòa án đã tuyên bố với họ .Người bị kết án đươc miễn
  chấp hành hình phạt khi thời hiệu thi hành bản án đã hết căn cứ vào điều kiện thời gian (Đ57) co ghi chi tiết về miễn chấp hành hình phạt theo Đ57 là:
  + Người bị kết án cải tạo không giam giữ,tù có thời hạn chưa chấp hành hình phạt.
  + Lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người đó không còn nguy hiểm cho xã hội.
  - Người bị kết án cũng đươc miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá.
  - Đối với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng đã được hoãn chấp hành hình phạt theo quy định tại Đ61 BLHS, nếu trong thời gian được hoãn đã lập công, thì theo đề nghị của VTVKS, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt.
  - Đối với người bị kết án phạt tù về tội ít nghiêm trọng đã đựơc tạm
  đình chỉ chấp hành hình phạt theo quy định tại Đ62 BLHS, nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà đã lập công thì theo đề nghị của VTVKS, Tòa án có thể miễn chấp hành hình phạt còn lại.
  - Người bị cấm cư trú hoặc quán chế, nếu đã chấp hành được ½ thời hạn hình phạt và cải tạo tốt, thì theo để nghị của chính quyền đại phương
  nơi đó chấp hành hình phạt, Tòa án có thể miễn chấp hành phần hình
  phạt còn lại.
  2.Giảm mức hình phạt đã tuyên
  - Giảm mức hình phạt đã tuyên là việc Tòa án quyết định giảm 1 phần hình phạt đã tuyên đối với người bị kết án trong quá trinh chấp hành hình phạt bằng quyết định của tòa án khi có đủ điều kiện theo quy định của BLHS.
  - Có hai trường hợp giảm mức hình phạt đã tuyên:
  a. Giảm mức hình phạt đã tuyên trong trường hợp bình thường
  - Dựa theo Đ58 BLHS quy định rất cụ thể và chi tiết
  b. Giảm mức hình phạt đã tuyên trong trường hợp đặc biệt
  - Trong trường hợp đặc biệt,người bị kết án có lý do đáng đươc khoan hồng đặc biệt như lập công, già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Tòa án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức qui định tại Đ58 của Bộ luật hình sự. Như vậy, Tòa án có hể gảm mức hình phạt đã tuyên đối với người bị kết án mà không tuân theo các mức thời gian quy định tại Đ 58 của Bộ luật hình sự khi người bị kết án có 1 trong 3 căn cứ sau:
  + Đã lập công;
  + Đã quá già yếu;
  + Mắc bệnh hiểm nghèo;
  Về quy định này, thông tư liên ngành có số 04/89/TTLN-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTP ngày 15/8/1989 hướng dẫn như sau:
  Người bị kết án đã lập công là người đã tố cáo, giúp trại cải tạo hoặc cơ quan điều tra phát hiện tội phạm; có sáng kiến hoặc cải tiến kỹ thuật có giá trị trong sản xuất; cứu được tính mạng của người khác trong tình thế hiểm nghèo; cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của công dân khi có bão lụt, hỏa hoạn…
  Người bị kết án đã quá già yếu là người từ đủ 70 tuổi trở lên hoặc từ 60 tuổi trở lên nhưng hay ốm đau.
  Người mắc bệnh hiểm nghèo là người mắc bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt…
  Thời gian chấp hành tối thiểu để được xét giảm sớm hơn, được giới hạn như sau:
  + 1/4 mức hình phạt đã tuyên nếu là hình phạt cải tạo không giam giữ tù có thời hạn đến 30 năm.
  + 8 năm đối với tù chung thân..
  Mức giảm cao hơn mức bình thường dẫn đến người bị kết án trên thực tế có thể chấp hành ít hơn mức giới hạn bình thường cụ thể là:
  + 2/5 mức hành phạt đã tuyên nếu là hình phạt cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn đến 30 năm.
  + 10 năm đối với tù chung thân.
  =>Mỗi lần giảm có thể lên đến 4 năm
  V. Hoãn chấp hành hình phạt tù,tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
  1. Hoãn chấp hành hình phạt tù
  Hoãn chấp hành hình phạt tù là việc tạm dừng trong 1 thời gian nhất định việc chấp hành hình phạt của người bị kết án khi người này chưa chấp hành hình phạt đó
  Hoãn chấp hành hình phạt tù xảy ra đối với những người bị kết án phạt tù mà chưa chấp hành hình phạt (Đ61BLHS)
  - Bị bệnh nặng: người bị kết án được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục. Bệnh nặng là những bệnh khiến người bị bệnh sinh hoạt, đi lại, làm viêc khó khăn, cần phải được chữa trị, nhưng chua có khả năng dẫn dến tử vong. Đây là điểm phân biết giữa bệnh nặng với bệnh hiểm nghèo. Bởi người bị kết án mắc bệnh hiểm nghèo có thể được miễn chấp hành hình phạt (Đ57BLHS)
  - Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
  - Là người lao động duy nhất trong gia đình,nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt. Đối tượng này được hoãn đến 1 năm trừ trường hợp người đó bị kết án vể tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
  - Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, đối tượng này được hoãn đến 1 năm(Bị kết án về tội ít nghiêm trọng)
  2. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
  Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là việc tạm dừng trong 1 thời gian nhất định việc chấp hành hình phạt tù cùa người bị kết án khi người này đang chấp hành hình phạt đó (Đ62BLHS)
  VI .ÁN TREO
  1. Tính chất pháp lý của án treo
  Theo giải thích của tòa án nhân dân tối cao nghị quyết số 02/HĐTP ngày 5-1-1986 thì án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.
  Án treo là một chế định của luật hình sự (quy định Điều 60 BLHS).
  2. Các căn cứ cho hưởng án treo
  Chỉ những người bị kết án phạt tù khi có những căn cứ sau đây mới áp dụng án treo .(thể hiện ở khoản 1 Điều 60 BLHS).
  2.1 Mức phạt tù không quá 3 năm: những người bị tòa án phạt tù không quá 3 năm, không kể về tội gì đều coi là thỏa mãn đầu tiên để xem xét cho hưởng án treo.
  2.2 Nhân thân tương đối tốt: người đó phải là người chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bản thân, chưa có tiền án, tiền sự .
  2.3 Có nhiều tình tiết giảm nhẹ
  Bộ Luật Hình sự không quy định những người bị kết án có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được hưởng án treo nhưng cụm từ "các tình tiết giảm nhẹ" cho thấy người bị kết án phải có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Và những tình tiết này có thể được quy định tại khoản 1,2 Điều 46 BLHS.

  Lưu ý: Những tình tiết giảm nhẹ này phải là những tình tiết chưa được Tòa án cân nhắc để quyết định hình phạt.
  Ví dụ: A có 2 tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt, lẽ ra A
  phải chịu mức hình phạt là 5 năm tù .Tuy nhiên, do A có 2 tình tiết giảm nhẹ nên tòa án đã giảm hình phạt cho A xuống còn 3 năm tù. Sau đó Tòa án lại dùng 2 tình tiết giảm nhẹ đó để cho A hưởng án treo là sai.
  Ngoài ra: Còn căn cứ vào việc người bị kết án có nơi làm việc hoặc
  nơi cư trú có rõ ràng không .Đó cũng được xem là một căn cứ quan trọng (căn cứ này vẫn chưa được quy định trong BLHS).
  3. Điều kiện của án treo
  Điều kiện, đặc điểm cơ bản tạo nên bản chất của án treo là người được hưởng án treo không được phạm tội mới trong thời gian thử thách ( thời gian thử thách này được quy định kèm theo bản án cho hưởng án treo của tòa án).
  Mà thời gian thử thách phải thỏa mãn 2 điều kiện là quy định trong Nghị quyết số 01/HĐTP (18/10/1990) của Hội đồng Thẩm phán Tòa ám nhân dân tối cao) thời gian thử thách từ 1 đến 5 năm và không thấp hơn mức phạt tù.
  Thời gian thử thách của án treo được tính từ ngày tuyên bản án cho hưởng án treo.Nếu người bị kết án có nhiều bản án cho hưởng án treo thì tính từ ngày tuyên án đầu tiên cho hưởng án treo.
  4. Vi phạm điều kiện của án treo.
  Vi phạm điều kiện của án treo là người được hưởng án treo đã phạm tội mới trong thời gian thử thách.
  Hậu quả pháp lý của việc vi phạm điều kiện án treo: Theo điều 60 của BLHS quy định đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Tòa án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 51 bộ luật này.
  Ví dụ: A bị tuyên án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo với thử thách là 3 năm.Sau 2 năm kể từ khi tính thời gian thử thách A bị phạm tội mới và bị tuyên phạt là 1 năm tù.Như vậy tổng hợp hình phạt đối với A là 3 năm tù (2 năm tù của bản án đã được hưởng án treo và 1 năm tù
  của tội phạm mới).Tòa án buộc A phải chấp hành 3 năm tù này.
  5. Một số nội dung khác liên quan đến án treo
  Người được hưởng án treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định tại Điều 30 và Điều 36 Bộ luật hình sự.
  Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan ,tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thướng trú để quan sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục đó –khoản 1 điều 60.
  Người được hưởng án treo nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn một năm thì đương nhiên được xóa án tích (trừ các tội quy định tại chương XI và chương XIV bộ Luật Hình sự).
  VII. XÓA ÁN TÍCH.
  - Xóa án tích là một chế định trong luật hình sự Việt Nam xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo nhằm khuyến khích người chấp hành án sau khi chấp hành xong trở thành người có ích cho xã hội, không có ý định phạm tội mới nữa.
  - Người được xóa án tích coi như chua bị kết án và được tòa án cấp giây chứng nhận.
  - Theo quy định tại các Điều 64, 65, 66 Bộ Luật Hình sự, người bị kết án được xóa án tích và được coi như chưa bị kết án trong 3 trường hợp: đương nhiên xóa án tích; xoá án tích theo quyết định của tòa án và xoá án tích trong trường hợp đặc biệt. Về cách tính thời hiệu để xóa án tích (Đ67- BLHS)

  * Người đương nhiên được xóa án tích bao gồm:
  - Người được miễn hình phạt.
  - Người bị kết án không phải về các tội quy định tại ChươngXI (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXIV (các tội phá họai hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án (về hình phạt và các khoản dân sự bồi thường khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau:
  a) 1 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo;
  b) 3 năm trong trường hợp phạt tù đến 3 năm;
  c) 5 năm trong trường hợp phạt tù từ trên 3 năm đến 15 năm;
  d) 7 năm trong trường hợp phạt tù trên 15 năm.
  Trong trường hợp nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì làm đơn, kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp, giấy xác nhận của thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt, giấy chứng nhận không phạm tội mới do công an quận, huyện nơi người bị kết án thường trú cấp, bản sao hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân.
  -Hồ sơ gửi đến chánh án tòa án đã xử sơ thẩm vụ án để đề nghị cấp giấy chứng nhận được xóa án tích.  Tình huống 1:
  Lúc 22h ngaỳ 20/01/2001 do lái xe với tốc độ nhanh và trong người có rượu nên A đã đâm xe vào chị B đang đi bộ trên đường làm chị B bất
  tỉnh. A lập tức đưa chị B đến bệnh viện cấp cứu và sau đó đã đến cơ
  quan điều tra khai báo toàn bộ sự việc. Hỏi trong trường hợp này A có
  được miễn trách nhiệm hình sự và A có án tích không? tại sao?
  Biết rằng gia đình A đã tận tình chăm sóc chị B và bồi thường thiệt
  hại ( tỉ lệ thương tật của chị B là 20%)
  Trả lời:
  Theo khoản 2 điều 25 BLHS A có thể được miễn trách nhiệm hình sự. A không có án tích vì khi được miễn thách nhiệm hình sự thì không có án tích.
  Tình huống 2:
  Nguyễn văn C bị truy tố về tội cố ý gây thương tích do quy phạm quy tắc nghề nghiệp. Trong quá trình chuản bị xét xử Toà án nhân dân Tỉnh M đã ra quyết định bắt C để đảm bảo việc xét xử nhưng C đã bỏ chốn khỏi địa phương nên công an không bắt được. Toà án nhân dân Tỉnh M đã xét xử vắng mặt Nguyễn Văn C với bản án là 3 năm tù giam, bản án có hiệu lực ngày 01/01/2001.Sau khi bản án có hiệu lực, toà án nhân dân tỉnh M ra quyết định thi hành án đối với C nhưng vẫn không bắt được C để thi hành án. Đến ngày 03/3/2006 thì C bị bắt. Hỏi
  a. C có buộc phải chấp hành bản án không? Tại sao?
  b. Đến thời gian nào C được xoá án tích?
  Trả lời:
  a. C sẽ không phải chấp hành bản án vì bản án đã hết thời hiệu thi hành theo điểm a khoản 2 điều 55 BLHS đến hết ngày 01/01/2009 C được xoá án tích theo điểm b khoản 2 điều 64 BLHS.

 4. 2 thành viên đã cảm ơn CHQNamTy:


 5. #3
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 47144
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  336

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cũng là kẻ hở của pháp luật, vì người phạm tội sẽ trốn tránh sang các quốc gia không có luật dẫn độ để khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự! -> thoát tội
  Bài viết trên cũng khá giống vơi giáo trình ngành luật!
  Thực sự tôi vẫn còn mập mờ về vấn đề HÌNH SỰ HÓA CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ, bạn có tài liệu nào khác có liên quan, ngoài các bài viết của Thạc sĩ Phạm Văn Beo và luật sư Bùi Quang Nhơn, vui lòng cho tôi xin! Tài liệu bạn có thể gửi vào địa chỉ email phamcaothong@gmail.com.
  Cám ơn trước!

 6. #4

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  Em có khiếu cải lộn với biện luận không biết sau này có khả năng làm luật sư bào.. chửa không nữa ???

 7. #5
  Ðến Từ
  Huyện Vĩnh Lợi
  Thành Viên Thứ: 191
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  Trích Nguyên văn bởi Mr Cường Xem bài viết
  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cũng là kẻ hở của pháp luật, vì người phạm tội sẽ trốn tránh sang các quốc gia không có luật dẫn độ để khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự! -> thoát tội
  Bài viết trên cũng khá giống vơi giáo trình ngành luật!
  Thực sự tôi vẫn còn mập mờ về vấn đề HÌNH SỰ HÓA CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ, bạn có tài liệu nào khác có liên quan, ngoài các bài viết của Thạc sĩ Phạm Văn Beo và luật sư Bùi Quang Nhơn, vui lòng cho tôi xin! Tài liệu bạn có thể gửi vào địa chỉ email phamcaothong@gmail.com.
  Cám ơn trước!
  Nếu phát hiện hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cứ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người thực hiện hành vi sau đó tạm đình chỉ vụ án, bị can theo khoản 1 điều 160 BLHS "Trong trường hợp chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu thì chỉ tạm đình chỉ điều tra khi đã hết thời hạn điều tra". Nếu sau này phát hiện được bị can thì cứ phục hồi điều tra vụ án, bị can thế là xong... người phạm tội chỉ có thể trốn chứ nếu sau này bắt được vẫn tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự 1 cách bình thường thôi chú ơi, vấn đề thời hiệu thực chất vô cùng hiếm gặp trong tố tụng hình sự ....

 8. Đã cảm ơn khoaaaa:


 9. #6
  Ðến Từ
  Huyện Vĩnh Lợi
  Thành Viên Thứ: 191
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  hì, chào các bạn mình có 1 đề tài mời các bạn định tội danh cho hành vi sau nhé: A là công nhân của 1 xí nghiệp H, trong 1 lần đi uống nước thì A gặp H, cả hai tuy không quen nhau từ trước nhưng nói chuyện rất hợp nhau. Sau 1 lúc ngồi uống nước thì A rủ H về nhà trọ mình chơi. Trên đường đi H cầm lái xe mô tô chở A về. Khi đến nhà trọ của A, thì H dựng xe ngoài hành lang dãy phòng trọ và vẫn cắm chìa khóa trên xe và vào phòng trọ của A đi vệ sinh. Lúc này, A bước ra khỏi phòng, dùng ổ khóa cửa khóa trái cửa lại sau đó điều khiển xe của H chạy trốn. Vậy A đã phạm tội gì theo Bộ luật hình sự Việt Nam.

 10. #7
  Ðến Từ
  Huyện Vĩnh Lợi
  Thành Viên Thứ: 191
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  Trích Nguyên văn bởi CHQNamTy Xem bài viết
  ok

  CÁC BIỆN PHÁP THA MIỄN TRONG LUẬT HÌNH SỰ

  I) KHÁI NIỆM CÁC BIỆN PHÁP THA MIỄN:

  Các biện pháp tha miễn trong Luật Hình sự là các quy phạm (chế định) mang tính chất nhân đạo, phản ánh sự khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội và được cơ quan tư pháp hình sự có thẫm quyền áp dụng trong những trường hợp khi có đầy đủ các căn cứ và điều kiện theo quy định của pháp luật hình sự.
  Mỗi chế định bao gồm một hoặc một số quy phạm pháp luật, chứa một biện pháp tha miễn cụ thể. Các biện pháp tha miễn luôn mang tính chất nhân đạo, nội dung của nó luôn theo hướng có lợi cho người phạm tội.
  Việc áp dụng các biện pháp tha miễn phải được tiến hành theo một trình tự thủ tục tố tụng chặt chẽ được pháp luật tố tụng hình sự quy định.
  Các biện pháp tha miễn trong luật hình sự Việt Nam bao gồm: (1) thời hiệu, (2) miễn trách nhiệm hình sự, (3) miễn hình phạt, (4) án treo, (5) miễn chấp hành hình phạt, (6) giảm mức hình phạt đã tuyên, (7) hoãn chấp hành hình phạt, (8) tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, (9) xóa án tích.

  II) THỜI HIỆU TRONG LUẬT HÌNH SỰ
  1.Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự:
  a.Khái niệm:
  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do bộ Luật Hình sự quy định mà khi hết thời han đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình nữa.
  Xuất phát từ nguyên tắc xử lý:" Mọi hành vi phạm tội đều phải phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật."(Điều 3 BLHS)
  Tuy nhiên trong thực tế, cũng có một số trường hợp do thiếu sót
  của cơ quan tiến hành tố tụng, có một số hành vi phạm tội không bị phát hiện hoặc bị bỏ quên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu trong một thời gian dài người phạm tội đả làm ăn lương thiện, không phạm tội mới, không trốn tránh pháp luật va có lệnh truy nã thì cơ quan tố tụng không có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của họ nữa.
  b).Điều kiện để người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự do luật định, phụ thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm đã thực hiện. Theo Điều 23 BLHS thì khônh truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu tính từ ngày tội phạm được thực hiện đã qua những thời hạn sau đây:
  - 5 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng
  - 10 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng
  - 15 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng
  - 20 năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng
  Các thời điểm nói trên được tính từ thời điểm thực hiện tội phạm. Thời điểm phạm tội được xác định là thời điểm mà người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội.
  Việc xác định thời điểm phạm tội của một người thực hiện một tội
  phạm thong thường rất đơn giản. Tuy nhiên, trong trường hợp hành vi
  phạm tội được thực hiện ở dạng đặc biệt (như tội kéo dài, tội liên tục), thì việc xác định thời điểm phạm tội có phần phức tạp hơn.
  Một vấn đề đặt ra nữa đối với việc xác định thời điểm phạm tội trong một vụ đồng phạm, thì thời điểm đối với trường hợp này dược xác định cụ thể theo vai trò của những người trong đồng phạm.
  Nếu thời hiệu trên đã qua mà cơ quan có trách nhiệm vì một lý do
  nào đó không biết hoặc bỏ qua thì người phạm tội không bị truy cứu
  trách nhiệm hình sự về tội đã phạm.
  c).Các trường hợp tính lại thời hiệu:
  Theo khoản 3 Điều 23 BLHS, nếu sau khi phạm tội, dù không bị
  phát hiện nhưng:
  Người phạm tội lại phạm tội mới mà bộ luật hình sự quy định mức
  cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.
  Ví dụ: 01/01/2001, Phương phạm tội nhưng không bị phát hiện. Đến ngày 02/02/2004, Phương lại phạm tội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên một năm tù thì thời hiệu của cả 2 tội mà Phương đã thực hiện sẽ được bắt đầu tính kể từ ngày 02/02/2004.
  Hoặc người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã đối
  với họ thì thời hiệu mới không được tính lại kể từ khi người đó ra tự
  thú hoặc bị bắt giữ.
  Cần phải lưu ý, chỉ khi nào sau khi phạm tội, người phạm tội đã
  trốn tránh và có quyết định truy nã đối với họ thì thời hiệu mới không
  được tính. Nếu họ có trốn tránh nhưng cơ quan công an không ra quyết
  định truy nã thì thời hiệu vần được tính đối với họ.
  d. Không áp dụng thời hiệu:
  Do tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội của các tội xâm phạm
  an ninh quốc gia( chương XI) và các tội phá hoại hòa bình, chống loài
  người và tội pham chiến tranh(chương XXIV), nên Điều 24 BLHSVN quy định: Đối với các tội phạm tại 2 chương đó không được áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 23 của Bộ luật này.
  2.Thời hiệu thi hành án hình sự:
  a.Khái niệm:
  "Thời hiệu thi hành bản án là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên"( Điều 5 BLHS)
  b.Điều kiện để người bị kết án được miễn chấp hành án theo thời hiệu:
  Khoản 2,3 Điều 5 BLHS quy định: người bị kết án không bị buộc
  phải chấp hành bản án đã tuyên đối với mình khi đà qua các thời gian
  sau đây:
  - 5 năm đối với các trường xử phạt tiền ,cải tạo tạo không giam giữ
  hoặc sử phạt từ 3 năm trở xuống .
  - 10 năm đối với các trường hợp tù từ trên 3 năm đến 15 năm.
  - 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm.
  Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực
  pháp luật ,các bản án vô hiệu lực pháp luật bao gồm:
  + Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo ,kháng nghị trong thời hạn do
  luật định (Kháng nghị của viện kiểm soát cùng cấp. Kháng cáo:15 ngày kể từ ngày tuyên án ,hoặc niêm yết công khai,30 ngày nếu là viện kiểm
  soát cấp trên)
  + Bản án phúc thẩm có hiệu lực ngay.
  + Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực ngay.
  + Quyết định tái thẩm có hiệu lực ngay.
  c.Tính lại thời hiệu thi hành bản án hình sự
  Theo khoảng 3Đ55BLHS thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính lại như sao:
  - Nếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật ,người bị kết án lại bị phạm
  tội mới thì thời hiệu được tính kể từ ngày phạm tội mới.
  VD: SGK
  - Nếu sau khi bản án có hiệu lực pháp luật,người bị kết án cố tình trốn
  tránh và đã có lệnh truy nã thì không được tính vào thời hiệu,thời
  hiệu sẽ được tính kể từ ngày người này ra trính diện hoặc bắt giữ.
  VD: SGK
  Tóm lại:thời gian chậm thi hành bản án mà không do lỗi của người bị kết án thì thời gian đó được tính vào thời hiệu .Miễn chấp hành hình phạt khi đã hết thời hiệu khi tòa án quy định.
  d. Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự
  Điều 56BLHS còn quy định đối với các bản án kết tội về các tội quy
  định tại chương XI (các tội phá hoại hòa bình chống loài người và tội phạm chiến tranh của bộ luật này sẽ dược áp dụng thời hiệu.
  e. Thời hiệu thi hành bản án
  Khoảng 4D55 quy định "Việc áp dụng >>>30 năm. (SGK)
  Như vậy tránh án TANDTC sẽ có toàn quyền quyết định có áp dụng hay
  không thời hiệu đối với bản án tù chung thân hoặc tử hình theo đề nghị
  của viện trưởng VKSNDTC.
  III .MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, MIỄN HÌNH PHẠT

  1.Miễn trách nhiệm hình sự
  a.Khái niệm
  - Miễn trách nhiệm hình sự là không buộc một người phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mà người đó thực hiện.
  - Miễn trách nhiệm hình sự hoàn khác với trường hợp không có trách nhiệm hình sự. Người được miễn trách nhiệm hình sự tức là người đã phạm một tội được quy định trong bộ luật hình sự nhưng được miễn trách nhiệm hình sự. Còn người không có trách nhiệm hình sự là người mà hành vi của họ không có sự sai trái hoặc hành vi của họ tuy có đầy đủ các dấu hiệu của cấu thành tội phạm nhưng mức độ nguy hiểm không lớn nên không coi là tội phạm mà chỉ đáng xử lí về hành chính. Miễn trách nhiệm hình sự có một số đặc điểm sau:
  + Miễn trách nhiệm hình sự là phản ánh rõ nét nhất nguyên tắc nhân đạocủa chính sách hình sự nói chung và luật hình sự nói chung trong một nhà nước.
  + Miễn trách nhiệm hình sự, hay nói cách khác là xóa bỏ hoàn toàn hậu quả pháp lí của việc thực hiện một tội phạm chỉ có thể được đặt ra đối với người nào là chủ thể chính của tội phạm ấy, mà lẻ ra nếu không có đủ căn cứ để được miễn trách nhiệm hình sự thì người đó phải chịu
  trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.
  + Phụ thuộc vào giai đoạn tố tụng hình sự tương ứng cụ thể, miễn trách nhiệm hình sự chỉ được thực hiện bởi một cơ quan tư pháp hình sự có thẩm quyền nhất định (cơ quan điều tra với sự phê chuẩn của viện kiểm sát hoặc tòa án) khi có đủ căn cứ (hoặc là tùy nghi hoặc là bắt buộc) do pháp luật hình sự quy định.
  b.Các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự cụ thể
  b1). Miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của phần chung bộ luật hình sự (Tại điều 25 BLHS)
  • Miễn trách nhiệm hình sự do sự chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
  - Tình tiết này được hiểu là tội phạm đã được thực hiện trong một điều kiện hoàn cảnh khác so với điều kiện hoàn cảnh vào thời điểm điều tra, truy tố xét xử. Chính sự thay đổi đó làm cho hành vi phạm tội hoặc
  người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.
  - Căn cứ để xác định do chuyển biến tình hình mà hành vi phạm tội
  không còn nguy hiểm cho xã hội nữa là những quy định của Nhà nước có liên quan đến hành vi phạm tội, các quy định này nhất thiết phải bằng
  văn bản có tính pháp quy, bao gồm: Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Quyết
  định, Nghị quyết của Chính phủ hoặc Thủ tướng chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các bộ hoặc các cơ quan ngang bộ và trong một số trường hợp có thể là nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc của chủ tịch HĐND tỉnh, nếu các quyết định này không trái với Hiến pháp và pháp luật. Nếu sự chuyển biến của tình hình và tình hình đó tuy có liên quan đến tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội đã xảy ra nhưng chưa được Nhà nước quy định thì người có hành vi phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.s
  • Miễn trách nhiệm hình sự do sự chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
  - Do sự chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa phải được hiểu rằng bản thân người phạm tội không có sự biến đổi nào, khi phạm tội họ là người như thế nào thì nay vẫn vậy nhưng do tình hình xã hội thay đổi nên họ không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, chính là do tình hình thay đổi chứ không phải là do nỗ lực của bản thân họ.
  - Cũng được coi là do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa trong trường hợp người phạm tội thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt mà thiếu họ thì nhiệm vụ đó khó hoàn thành nên các cơ quan tiến hành tố tụng đã miễn trách nhiệm hình sự để họ nhận nhiệm vụ đặc biệt đó.
  • Miễn trách nhiệm hình sự do người phạm tội tự thú.
  - Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự mình khai ra hành vi phạm tội của bản thân với người đại diện của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đây là sự biểu hiện ăn năn hối cải của người đó về việc mình đã thực hiện hành vi phạm tội, nên xứng đáng được hưởng sự khoan hồng nên có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
  - Để được miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp người phạm tội ra tự thú phải thỏa mãn các điều kiện sau:
  + Tội phạm mà người tự thú đã thực hiện chưa bị phát giác tức là chưa ai biết có tội phạm xảy ra hoặc có biết nhưng chưa biết ai là thủ
  phạm.
  + Người tự thú phải khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc
  phát hiện và điều tra tội phạm.
  + Người tự thú phải cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm.
  • Miễn trách nhiệm hình sự khi có trách nhiệm đại xá.
  - Đại xá là ân huệ lớn nhất mà Quốc hội ban cho người phạm tội nhất định không phải chịu tội. Khi có quyết định đại xá, thì những người
  thuộc diện đại xá nếu chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì không
  truy cứu nữa; nếu đang bị tạm giử, tạm giam hoặc đang chấp hành hình
  phạt tù thì được đình chỉ tố tụng được trả tự do.
  - Cần phân biệt đại xá với đặc xá. Đặc xá là miễn toàn bộ hay một phàn hình phạt đối với một hoặc một số người bị kết theo quy định của Hiến pháp 1992 thì chỉ có chủ tịch nước mới có quyền ra quyết định đặc xá.
  - Ngoài ra các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự quy định tại điều 25 BLHS như: miễn trách nhiệm hình sự đối với người tự ý nữa chừng chấm dứt việc phạm tội ( điều 19 BLHS ), miễn trách nhiệm hình sự khi hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự ( điều 23 BLHS ) và miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội (khoản 2 điều 69 BLHS )


  b2. Miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của phần các tội phạm BLHS.
  • Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội gián điệp
  - Khoảng 3 điều 80 BLHS quy định: "người đã nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì được miễn trách nhiệm hình sự".
  • Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội đưa hối lộ.
  - Đối với hành vi đưa hối lộ, tuy cũng là hành vi nguy hiểm và cũng
  bị trừng trị rất nghiêm khắc như đối với tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, đối với người không bị ép buộc phải đưa hối lộ nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì chính sách hình sự đối với họ là rất khoan hồng. Đoạn 2 khoản 6 điều 289 BLHS quy định: "người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ". Trường hợp này cũng tương tự như trường hợp người phạm tội tự thú quy định tại khoản 2 điều 25 BLHS.
  • Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội môi giới hối lộ.
  - Khoản 6 điều 290 BLHS quy định: "người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự"
  - Chủ động khai báo trước khi hành vi bị hát hiện được coi như là
  trường hợp tự thú nên có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
  • Miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội không tố giác tội phạm khoản 3 điều 314 quy định: "người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội pham thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt".
  2. Miễn hình phạt.
  - Miễn hình phạt là không áp dụng hình phạt với tư cách là biện pháp
  cưỡng chế nghiêm khắc nhất đối với người bị kết án về tội mà họ đã thực hiện.
  - Theo điều 54 BLHS, người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ nói ở khoản 1 điều 146 BLHS đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.
  - Thông thường, các tòa án thường miễn hình phạt khi bị cáo rơi vào các trường hợp sau:
  + Bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, chưa gây hậu quả hoặc hậu quả không lớn hoặc đã gây hậu quả nhưng bị cáo đã khắc phục hoàn toàn.
  + Bị cáo là người đồng phạm nhưng tính chất và mức độ tham gia không đáng kể, lại góp phần đáng kể vào việc phát hiện, điều tra tội phạm cũng như đã can ngăn những người đồng phạm khác nên dã hạn chế tác hại của tội phạm.
  + Nhân thân bị cáo tốt và có khả năng tự cải tạo tốt mà không cần phải chịu hình phạt.
  - Miễn hình phạt bao gồm miễn hình phạt chính và hình phạt bổ sung.
  IV) Miễn chấp hành hình phạt tù,giảm thời hạn chấp hành hình phạt
  1.Miễn chấp hành hình phạt
  - Miễn chấp hành hình phạt là không bụôc người bị kết án phải chấp hành hình phạt và tòa án đã tuyên bố với họ .Người bị kết án đươc miễn
  chấp hành hình phạt khi thời hiệu thi hành bản án đã hết căn cứ vào điều kiện thời gian (Đ57) co ghi chi tiết về miễn chấp hành hình phạt theo Đ57 là:
  + Người bị kết án cải tạo không giam giữ,tù có thời hạn chưa chấp hành hình phạt.
  + Lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và người đó không còn nguy hiểm cho xã hội.
  - Người bị kết án cũng đươc miễn chấp hành hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá.
  - Đối với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng đã được hoãn chấp hành hình phạt theo quy định tại Đ61 BLHS, nếu trong thời gian được hoãn đã lập công, thì theo đề nghị của VTVKS, Tòa án có thể quyết định miễn chấp hành hình phạt.
  - Đối với người bị kết án phạt tù về tội ít nghiêm trọng đã đựơc tạm
  đình chỉ chấp hành hình phạt theo quy định tại Đ62 BLHS, nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà đã lập công thì theo đề nghị của VTVKS, Tòa án có thể miễn chấp hành hình phạt còn lại.
  - Người bị cấm cư trú hoặc quán chế, nếu đã chấp hành được ½ thời hạn hình phạt và cải tạo tốt, thì theo để nghị của chính quyền đại phương
  nơi đó chấp hành hình phạt, Tòa án có thể miễn chấp hành phần hình
  phạt còn lại.
  2.Giảm mức hình phạt đã tuyên
  - Giảm mức hình phạt đã tuyên là việc Tòa án quyết định giảm 1 phần hình phạt đã tuyên đối với người bị kết án trong quá trinh chấp hành hình phạt bằng quyết định của tòa án khi có đủ điều kiện theo quy định của BLHS.
  - Có hai trường hợp giảm mức hình phạt đã tuyên:
  a. Giảm mức hình phạt đã tuyên trong trường hợp bình thường
  - Dựa theo Đ58 BLHS quy định rất cụ thể và chi tiết
  b. Giảm mức hình phạt đã tuyên trong trường hợp đặc biệt
  - Trong trường hợp đặc biệt,người bị kết án có lý do đáng đươc khoan hồng đặc biệt như lập công, già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Tòa án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức qui định tại Đ58 của Bộ luật hình sự. Như vậy, Tòa án có hể gảm mức hình phạt đã tuyên đối với người bị kết án mà không tuân theo các mức thời gian quy định tại Đ 58 của Bộ luật hình sự khi người bị kết án có 1 trong 3 căn cứ sau:
  + Đã lập công;
  + Đã quá già yếu;
  + Mắc bệnh hiểm nghèo;
  Về quy định này, thông tư liên ngành có số 04/89/TTLN-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTP ngày 15/8/1989 hướng dẫn như sau:
  Người bị kết án đã lập công là người đã tố cáo, giúp trại cải tạo hoặc cơ quan điều tra phát hiện tội phạm; có sáng kiến hoặc cải tiến kỹ thuật có giá trị trong sản xuất; cứu được tính mạng của người khác trong tình thế hiểm nghèo; cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của công dân khi có bão lụt, hỏa hoạn…
  Người bị kết án đã quá già yếu là người từ đủ 70 tuổi trở lên hoặc từ 60 tuổi trở lên nhưng hay ốm đau.
  Người mắc bệnh hiểm nghèo là người mắc bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt…
  Thời gian chấp hành tối thiểu để được xét giảm sớm hơn, được giới hạn như sau:
  + 1/4 mức hình phạt đã tuyên nếu là hình phạt cải tạo không giam giữ tù có thời hạn đến 30 năm.
  + 8 năm đối với tù chung thân..
  Mức giảm cao hơn mức bình thường dẫn đến người bị kết án trên thực tế có thể chấp hành ít hơn mức giới hạn bình thường cụ thể là:
  + 2/5 mức hành phạt đã tuyên nếu là hình phạt cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn đến 30 năm.
  + 10 năm đối với tù chung thân.
  =>Mỗi lần giảm có thể lên đến 4 năm
  V. Hoãn chấp hành hình phạt tù,tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
  1. Hoãn chấp hành hình phạt tù
  Hoãn chấp hành hình phạt tù là việc tạm dừng trong 1 thời gian nhất định việc chấp hành hình phạt của người bị kết án khi người này chưa chấp hành hình phạt đó
  Hoãn chấp hành hình phạt tù xảy ra đối với những người bị kết án phạt tù mà chưa chấp hành hình phạt (Đ61BLHS)
  - Bị bệnh nặng: người bị kết án được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục. Bệnh nặng là những bệnh khiến người bị bệnh sinh hoạt, đi lại, làm viêc khó khăn, cần phải được chữa trị, nhưng chua có khả năng dẫn dến tử vong. Đây là điểm phân biết giữa bệnh nặng với bệnh hiểm nghèo. Bởi người bị kết án mắc bệnh hiểm nghèo có thể được miễn chấp hành hình phạt (Đ57BLHS)
  - Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
  - Là người lao động duy nhất trong gia đình,nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt. Đối tượng này được hoãn đến 1 năm trừ trường hợp người đó bị kết án vể tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
  - Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, đối tượng này được hoãn đến 1 năm(Bị kết án về tội ít nghiêm trọng)
  2. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
  Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là việc tạm dừng trong 1 thời gian nhất định việc chấp hành hình phạt tù cùa người bị kết án khi người này đang chấp hành hình phạt đó (Đ62BLHS)
  VI .ÁN TREO
  1. Tính chất pháp lý của án treo
  Theo giải thích của tòa án nhân dân tối cao nghị quyết số 02/HĐTP ngày 5-1-1986 thì án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.
  Án treo là một chế định của luật hình sự (quy định Điều 60 BLHS).
  2. Các căn cứ cho hưởng án treo
  Chỉ những người bị kết án phạt tù khi có những căn cứ sau đây mới áp dụng án treo .(thể hiện ở khoản 1 Điều 60 BLHS).
  2.1 Mức phạt tù không quá 3 năm: những người bị tòa án phạt tù không quá 3 năm, không kể về tội gì đều coi là thỏa mãn đầu tiên để xem xét cho hưởng án treo.
  2.2 Nhân thân tương đối tốt: người đó phải là người chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bản thân, chưa có tiền án, tiền sự .
  2.3 Có nhiều tình tiết giảm nhẹ
  Bộ Luật Hình sự không quy định những người bị kết án có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được hưởng án treo nhưng cụm từ "các tình tiết giảm nhẹ" cho thấy người bị kết án phải có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Và những tình tiết này có thể được quy định tại khoản 1,2 Điều 46 BLHS.

  Lưu ý: Những tình tiết giảm nhẹ này phải là những tình tiết chưa được Tòa án cân nhắc để quyết định hình phạt.
  Ví dụ: A có 2 tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt, lẽ ra A
  phải chịu mức hình phạt là 5 năm tù .Tuy nhiên, do A có 2 tình tiết giảm nhẹ nên tòa án đã giảm hình phạt cho A xuống còn 3 năm tù. Sau đó Tòa án lại dùng 2 tình tiết giảm nhẹ đó để cho A hưởng án treo là sai.
  Ngoài ra: Còn căn cứ vào việc người bị kết án có nơi làm việc hoặc
  nơi cư trú có rõ ràng không .Đó cũng được xem là một căn cứ quan trọng (căn cứ này vẫn chưa được quy định trong BLHS).
  3. Điều kiện của án treo
  Điều kiện, đặc điểm cơ bản tạo nên bản chất của án treo là người được hưởng án treo không được phạm tội mới trong thời gian thử thách ( thời gian thử thách này được quy định kèm theo bản án cho hưởng án treo của tòa án).
  Mà thời gian thử thách phải thỏa mãn 2 điều kiện là quy định trong Nghị quyết số 01/HĐTP (18/10/1990) của Hội đồng Thẩm phán Tòa ám nhân dân tối cao) thời gian thử thách từ 1 đến 5 năm và không thấp hơn mức phạt tù.
  Thời gian thử thách của án treo được tính từ ngày tuyên bản án cho hưởng án treo.Nếu người bị kết án có nhiều bản án cho hưởng án treo thì tính từ ngày tuyên án đầu tiên cho hưởng án treo.
  4. Vi phạm điều kiện của án treo.
  Vi phạm điều kiện của án treo là người được hưởng án treo đã phạm tội mới trong thời gian thử thách.
  Hậu quả pháp lý của việc vi phạm điều kiện án treo: Theo điều 60 của BLHS quy định đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Tòa án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 51 bộ luật này.
  Ví dụ: A bị tuyên án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo với thử thách là 3 năm.Sau 2 năm kể từ khi tính thời gian thử thách A bị phạm tội mới và bị tuyên phạt là 1 năm tù.Như vậy tổng hợp hình phạt đối với A là 3 năm tù (2 năm tù của bản án đã được hưởng án treo và 1 năm tù
  của tội phạm mới).Tòa án buộc A phải chấp hành 3 năm tù này.
  5. Một số nội dung khác liên quan đến án treo
  Người được hưởng án treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định tại Điều 30 và Điều 36 Bộ luật hình sự.
  Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan ,tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thướng trú để quan sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục đó –khoản 1 điều 60.
  Người được hưởng án treo nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn một năm thì đương nhiên được xóa án tích (trừ các tội quy định tại chương XI và chương XIV bộ Luật Hình sự).
  VII. XÓA ÁN TÍCH.
  - Xóa án tích là một chế định trong luật hình sự Việt Nam xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo nhằm khuyến khích người chấp hành án sau khi chấp hành xong trở thành người có ích cho xã hội, không có ý định phạm tội mới nữa.
  - Người được xóa án tích coi như chua bị kết án và được tòa án cấp giây chứng nhận.
  - Theo quy định tại các Điều 64, 65, 66 Bộ Luật Hình sự, người bị kết án được xóa án tích và được coi như chưa bị kết án trong 3 trường hợp: đương nhiên xóa án tích; xoá án tích theo quyết định của tòa án và xoá án tích trong trường hợp đặc biệt. Về cách tính thời hiệu để xóa án tích (Đ67- BLHS)

  * Người đương nhiên được xóa án tích bao gồm:
  - Người được miễn hình phạt.
  - Người bị kết án không phải về các tội quy định tại ChươngXI (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXIV (các tội phá họai hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án (về hình phạt và các khoản dân sự bồi thường khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau:
  a) 1 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo;
  b) 3 năm trong trường hợp phạt tù đến 3 năm;
  c) 5 năm trong trường hợp phạt tù từ trên 3 năm đến 15 năm;
  d) 7 năm trong trường hợp phạt tù trên 15 năm.
  Trong trường hợp nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì làm đơn, kèm các tài liệu như giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp, giấy xác nhận của thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt, giấy chứng nhận không phạm tội mới do công an quận, huyện nơi người bị kết án thường trú cấp, bản sao hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân.
  -Hồ sơ gửi đến chánh án tòa án đã xử sơ thẩm vụ án để đề nghị cấp giấy chứng nhận được xóa án tích.  Tình huống 1:
  Lúc 22h ngaỳ 20/01/2001 do lái xe với tốc độ nhanh và trong người có rượu nên A đã đâm xe vào chị B đang đi bộ trên đường làm chị B bất
  tỉnh. A lập tức đưa chị B đến bệnh viện cấp cứu và sau đó đã đến cơ
  quan điều tra khai báo toàn bộ sự việc. Hỏi trong trường hợp này A có
  được miễn trách nhiệm hình sự và A có án tích không? tại sao?
  Biết rằng gia đình A đã tận tình chăm sóc chị B và bồi thường thiệt
  hại ( tỉ lệ thương tật của chị B là 20%)
  Trả lời:
  Theo khoản 2 điều 25 BLHS A có thể được miễn trách nhiệm hình sự. A không có án tích vì khi được miễn thách nhiệm hình sự thì không có án tích.
  Tình huống 2:
  Nguyễn văn C bị truy tố về tội cố ý gây thương tích do quy phạm quy tắc nghề nghiệp. Trong quá trình chuản bị xét xử Toà án nhân dân Tỉnh M đã ra quyết định bắt C để đảm bảo việc xét xử nhưng C đã bỏ chốn khỏi địa phương nên công an không bắt được. Toà án nhân dân Tỉnh M đã xét xử vắng mặt Nguyễn Văn C với bản án là 3 năm tù giam, bản án có hiệu lực ngày 01/01/2001.Sau khi bản án có hiệu lực, toà án nhân dân tỉnh M ra quyết định thi hành án đối với C nhưng vẫn không bắt được C để thi hành án. Đến ngày 03/3/2006 thì C bị bắt. Hỏi
  a. C có buộc phải chấp hành bản án không? Tại sao?
  b. Đến thời gian nào C được xoá án tích?
  Trả lời:
  a. C sẽ không phải chấp hành bản án vì bản án đã hết thời hiệu thi hành theo điểm a khoản 2 điều 55 BLHS đến hết ngày 01/01/2009 C được xoá án tích theo điểm b khoản 2 điều 64 BLHS.
  phần điều kiện của án treo "Nếu người bị kết án có nhiều bản án cho hưởng án treo thì tính từ ngày tuyên án đầu tiên cho hưởng án treo." liệu có trường hợp 1 người phạm tội có "nhiều bản án treo" xảy ra hay không?? vì theo bạn nói "vi phạm điều kiện của án treo là người được hưởng án treo đã phạm tội mới trong thời gian thử thách."

 11. #8
  Ðến Từ
  Thành phố Bạc Liêu
  Thành Viên Thứ: 47144
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  336

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  Trích Nguyên văn bởi khoaaaa Xem bài viết
  phần điều kiện của án treo "Nếu người bị kết án có nhiều bản án cho hưởng án treo thì tính từ ngày tuyên án đầu tiên cho hưởng án treo." liệu có trường hợp 1 người phạm tội có "nhiều bản án treo" xảy ra hay không?? vì theo bạn nói "vi phạm điều kiện của án treo là người được hưởng án treo đã phạm tội mới trong thời gian thử thách."
  He he, trong trường hợp này sẽ không cho hưởng mức án phạm tội 1 lần, nhưng sau đó có kháng nghị từ Viện Kiểm Sát thì nằm mơ còn không được treo!

 12. #9
  Ðến Từ
  Huyện Vĩnh Lợi
  Thành Viên Thứ: 191
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  10

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  tóm lại cách giải thích về án treo của bạn Nam Ty có vấn đề rồi..

 13. #10
  Ðến Từ
  Huyện Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 12065
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  mình sẽ tìm hiểu thêm cám ơn các bạn đã góp ý nè ! Hj.

 14. #11
  Ðến Từ
  Huyện Hòa Bình
  Thành Viên Thứ: 12065
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  45

  Ðề: NamTy mở topic này để anh chị em Luật trao đổi cùng nhau nha !

  hj, các bạn ơi, góp ý thêm nha !!!!!!!!!!!!!!!!!