Tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 - Tết Nhâm thìn | tin nhan chuc tet 2012 | Tin nhan chuc mung nam moi 2012


Tuyển chọn những sms tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 hay nhất cho điện thoại di động:

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 1:
Mã:
。☆01-01☆ 。 ★。\|/。★ 。 HAPPY 。 ★。/|\。★ 。☆ 2012 ☆。 happy new year


Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 2:
Mã:
。、★、•、、、 、happy 、 ☆ •☆\•\☆\、* 、•\new year \、*•\☆\、 。_::_::_::_::_★。 ☆/_________/\ 。 ........|画_画|_'|☆。 ↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑ ★*I ♥ U*★
Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 3:
Mã:
    ,☆, Năm mới
   ,* ¤ *, Đến
  *,/'¤'\,* Rồi!
*°./•♥• \.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´..........
°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\ 。
  ...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 4:

Mã:
。、★、•、、、
、Happy 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\New year
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\ 。
....|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Năm mới * an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。
★ *I ♥ U* ★
Mã:
........../'''')Chỉ......
.......,/¯../Tay.....
....../..../Lên...................../..../Trời.......
../´¯/'...'/´¯¯`•,Hận /'/.../..../..../''¯\Đời
('(...´...´..¯~/'...')Vô...
.\...*Shock*...../Đối
...\'...\........_.•´..............
.....\.............(.................
.......\.............\.............

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 5:
Mã:
,☆, Năm mới
,* ¤ *, Đến
*,/'¤'\,* Rồi !
*°./•♥•\.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´..........
°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\ 。
....|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺


Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 6:
Mã:
。☆HAPPY☆。
★ \| / ★
。 NEW-YEAR 。
★。/|\。★
Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 6 phần 2:
Mã:
  . ' 12 ' .
 9    !    3
  ' .  6  . '
2012 vui, khoe, may man va thanh dat !

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 7:
Mã:
____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥___M3rry___♥____
_____♥_X'mas_♥__ ___
_______♥___♥________
_________♥__________
_______♥___♥________
_____♥_______♥______
___♥___Happy___♥____
__♥__N3w_♥_Y3ar_♥__
__♥_____♥_♥_____♥__
____♥♥♥_____♥♥♥____


Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 8:


Mã:
③ ② ① .*""+._.+""*._.+""*. ". I ☆U ." 
"+._.+""+._.+" 。 .. __::_______ ★ 。 ☆ 
/__________/ \ 。。 。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。 
♀Chong iu vk♂ (\ _ /) (\ _ /) (^_^) (^_^)
 ☆ (") (") (") (")☆ Volum: max ▁▂▃▄▅▆▇█ 
Mai mai ben nhau em nhe ------ ★☆★------

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 8:
Mã:
Nhìn đồng hồ nè:

  . ' 12 ' .
9    ↑   3
 ' .  6 . '


Mấy giờ rồi


Mau ra đường


Đón giao thừa


((((((:))))))


::::: |||| ::::::


((((((:))))))Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 10:
Mã:
Happy* An ├══┼══┤ New * Khang ├══┼══┤ Year * Thịnh ├══┼══┤ 2012 * Vượng ├══┼══┤
Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 11:
Mã:
。☆HAPPY☆。 ★ \.|. / ★ Happy NeW Year

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 12:

Mã:
\、happy、☆
\☆ 、\new
\、\、☆ 、
\、☆ \、\
\\☆ year
\、\☆ 、\
☆\、\ 2012


Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 13:
Mã:
.°..•.,★,...°.Merry....
.....,*,°,*,..X-Mas★
..,**Π**,...°.....°.....
*******..☆.*•
˚.˚.˚.˚.˚...•....•.....•
____Năm____________
(¯`v´¯)_Mới_______
.`·.¸.·´________ấm____
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) áp!
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 14:
Mã:
.°..•.,★,...°.Merry....
 .....,*,°,*,..X-Mas★
 ..,**Π**,...°.....°.....
 *******..☆.*•
 ˚.˚.˚.˚.˚...•....•.....•
 ____Năm____________
 (¯`v´¯)_Mới_______
 .`·.¸.·´________ấm____
 ¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) áp!
 (¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....
Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 14:

Mã:
..........,☆,..........
.....★/..\★.....
...*/* \*...
.*/ •♥• \ *
.`´`´`´[]`´`´`´..
.......ˆˆˆˆˆˆ........
♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..
..Happy New year
..☆..♥ ♫♫♫♫♫ ♥..
Năm mới ấm áp,
hạnh phúc, an
lành,... ☺
Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 15:

Mã:
。☆01-01☆ 。
 ★。\|/。★
 。 HAPPY 。
 ★。/|\。★
 。☆ 2012 ☆。
 happy new year

Mẫu tin nhắn chúc mừng năm mới 2012 16:

Mã:
¸,¤*•,Tiền đầy túi,•*¤*•


,¤*•,Tim đầy tình,•*¤*•


,¤*•,Xăng đầy bình,•*¤*•


,¤*•,Gạo đầy lu,•*¤*


,¤*•,Muối đầy hủ,•*¤*•


,¤*•,Vàng đầy tủ,•*¤*


,¤*•Sức khỏe đầy đủ,•*¤*


,¤*•,HAPPY NEW YEAR ,•*¤*