TÀU BỐ CỨ CHẠY CON ƠI

Lâu nay công tác xa nhà

Vừa về đến ngõ con: A bố về!
Thế là nó trèo lên xe
Mẹ ơi bố về mẹ có thích không
Bữa chiều cơm nước vừa xong
Nó ôm lấy bố nó không chịu rời
Con ngủ với bố bố ơi
Tưởng rằng nó bé nhận lời cho qua
Đến khi vào ngủ trong nhà
Khuya rồi mắt nó mở ra trừng trừng
Giận con không dám hành hung
Lại phải nịnh nó nếu không thì phiền
Ngủ đi mai bố cho tiền
Mua chiếc tàu hoả chạy bin tuyệt vời
Thế là nó khóc nó đòi
Bố mua xe hoả con ngồi đêm nay
Vậy thì bố tính thế này
Mẹ con nằm dưới làm ray được rồi
Bên trên là bố con ơi.
Trùm chăn cho kín đầu đuôi làm tày
Ngồi lên lưng bố cho mau
Con làm ống khói để tàu đề - pa
Xong chưa bố đếm hai, ba
Hục, hục, hục, hú đấy là tàu đi
Quanh giường cứ thế bố phi
Lại hục, lại hú, bẻ ghi lái tàu
Bố ơi, bố hãm lại mau
Kẻo rơi ống khói từ lâu mất rồi
Kệ cha ống khói con ơi
Tàu bố cứ chạy tới nơi an toàn.
(Sưu tầm)