Em hỏi thật Anh: Giữa Em và rượu;

Anh yêu ơi! Anh sẽ chọn bên nào;

Nghe hỏi giật mình mà đơn giản làm sao;

Trong tích tắc Anh lâm vào bối rối;

Nếu chọn Em nghĩa là Anh nói dối;

Còn rượu ư! Anh cảm thấy sai lời;

Vì rượu và Em là nắng rớt mưa rơi;

Mà mưa nắng giữa đời thường luôn tiếp nối;

Rượu trong chiều, còn Em trong tối;

Rượu và Em là gạch nối giữa đời Anh;

Còn bây giờ Em mới hỏi Anh;

Anh sẽ trả lời, Em đừng cho là ngốc nghếch;

Bởi vì rượu lắm, cuộc đời chấm hết;

Còn trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều;

Nếu có thể Anh xin chọn một điều;

Là được chết giữa chiều bên Em mà có rượu.
st