hiện tại có 1 con max Neo màu vàng
đang đi kiểng
mà hok biết đi vàng bạc hay vàng đen hay vàng gì nữa........ , ae nào giúp mìh 1 phát
xin tks trước