thông minh:
câu đố:
trong một rạp xiếc, có 2 diễn viên xiếc : 1 người lùn bị mù và một người lùn không bị mù.
vào buổi sáng đầu tuần, ông chủ rạp xiếc báo tin phải loại bỏ một người trong 2 người lùn kia vì lí do không còn đủ trợ cấp.
Sáng hôm sau thì thấy người lùn bị mù treo cổ tự tư, người ta thấy dưới gậm giường của người này có 4 mảnh gỗ nhỏ.
Hỏi : Lý do tạo sao người lùn bị mù này treo cổ tự tử?