Những tác phẩm vui được sáng tạo khắp mọi nơi xung quanh chúng mình nè:

Ôi, mình bị sổ mũi rồi

Thấy tóc tớ sành điệu không?

Lữ khách và lạc đà băng qua... vết nứt

Sắp nổ tung ra rồi đấy!

Tên kia, chạy mau!

Á, làm sao để nhổ cái vòi lên bây giờ? Huhu

Đánh nhau sứt đầu mẻ trán ra thế này

Nói dối nên mũi dài ra thế này

Tớ đang cố sức để đẩy hai cánh cửa này ra đây!

Sét đánh gãy cây

Những phím đàn cứng nhất trần đời

Bộ icon mới coong

Nhảy xuống đây liệu... có lành nguyên không nhỉ?

Nhìn lại đi, không phải nắp cống đâu nhé!

Cứu tớ với!

Theo Tiin Minh Hồng/Dân tin