CHỈ TIÊU VÀ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM VÀO ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 là 4.000 sinh viên hệ đại học chính quy (Trường không tuyển sinh bậc Cao đẳng). 2. Số liệu tuyển sinh vào trường qua một số năm (tham khảo).
NĂM
KHOÁ
TUYỂN SINH
ĐĂNG KÝ
DỰ THI
CHỈ TIÊU
ĐIỂM CHUẨN (CHUNG)
2004
30
45.333
4.300
16.5
2005
31
49.811
4.700
19.5
2006
32
43.379
5.000
17.5
2007
33
54.406
5.000
21.5
2008
34
29.780
5.500
18.5
2009
35
35.000
4.800
19.5
2010
36
24.604
4.000
19.0
2011
37
29.996
4.000
19.0