Có n tù nhân và một phòng biệt giam trong đó có 2 công tắc. Mỗi ngày, một tù nhân được chọn ngẫu nhiên và nhốt vào phòng. Hôm sau, tù nhân đó được thả ra khỏi biệt giam. Một trong số n tù nhân lại được chọn ngẫu nhiên và nhốt vào biệt giam. Tất cả sẽ được thả nếu một ngày nào đó có một tù nhân đoán đúng rằng tất cả các tù nhân đều đã từng vào biệt giam. Nếu đoán sai sẽ bị giết sạch. Các tù nhân không liên lạc được với nhau ngoại trừ hai cái công tắc.
Họ phải làm sao để được thả?