Đáp án môn tiếng Anh mã đề 537 đại học 2012, đáp án chính thức của Bộ GD ĐT sẽ được cập nhật sau tại mục này: