Mending the Doorbell
A young man dashed into the electrician's shop, his face flushed with anger. "Didn't I ask you yesterday morning to send a man to mend my doorbell ?" he roared, "and didn't you promise to send him around at once ?"
"But we did, sir", broke in the manager. "I'm quite sure of it! Hi, Bill!" he called to one of his workmen at the back of the office. "Didn't you go round to Park Lodge yesterday to do that jod ?
"Yes, sir", replied Bill. "I went round all right, and I rang the bell for over ten minutes, but I could get no answer, so I guessed they must all be out".

Sửa chuông cửa
Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt đỏ gay tức tối.
- Sáng hôm qua tôi đã nói anh sai người đến sửa chuông nhà tôi rồi mà ? - anh chàng rống lên. - Và ông cũng hứa sẽ cho người đến liền ?
- Tôi đã làm đúng như thế, - người quản lý ngắt lời. - Tôi bảo đảm là có ! Ê, Bill, - ông ta quay sang gọi một nhân viên ở phía sau văn phòng, - Hôm qua anh có tới Park Lodge làm việc đó không vậy ?
- Có, thưa ông, - Bill đáp, - Tôi có tới đó và nhấn chuông hơn mười phút nhưng không thấy ai mở cửa nên tôi đoán là mọi người chắc đi vắng hết rồi.
website: sachsongngu.vn