Mình đã đăng kí thành viên diễn đàn nhưng sao không thấy gửi mail kích hoạt.