Cần Gấp Bán 10trlp=200k Nếu Ai Có nhu Cầu Mua Thì Liên Hệ SĐT: 01202706600. Nếu Các Bạn Ở Xa Có Thể GD Bằng Card Điện Thoại. Nếu Có Ý Lừa Đảo Thì Biển Dùm Cái ok.