Chào xuân 2013 bằng màn vẽ con rắn với chỉ 1 nét chữ thư pháp


[media=youtube]s6mwsPDBKE4[/media]