Mình có người quen bị thất lạc sống ở gần khu vực xã Ninh Quới huyện Hồng Dân. Nếu bạn nào ở gần đó cho mình xin nick yahoo huac số điện thoại hỏi thăm được không. Mình cảm ơn nhiều lắm.