Chào các Gunner! Hiện nay, việc nhặt được vật phẩm có giá trị trong phó bản đã không còn là chuyện "động trời" nữa, tuy nhiên cả hai người cùng chung một Team vượt ải lại may mắn nhặt được 2 Châu báu xịn nhất là đều hiếm thấy. Đây là trường hợp vô cùng hy hữu khi cả 2 bạn emgasao9x và FKTrangKute đã cùng nhặt được Châu báu thuộc tính S Sát thương Lv4 khi chiến thắng phó bản Rồng Anh Hùng vào lúc "đêm hôm".

May mắn nửa đêm cùng 2 S Sát thương Lv4


Trước đây đã có khá nhiều Gunner cũng đã cùng một lúc nhặt được Cả S Sát thương Lv4 và 1 S Châu báu thuộc tính Lv4 khác, nhưng lần này thì cả 2 S Sát thương Lv4 trong một phó bản đã lần lượt rơi vào 2 bạn emgasao9x và FKTrangKute thì quả là hiếm thấy!