Mình đang cần mua 1 đt nokia dòng E... , hoặc 1 LG E405, E440, samsung galaxy s1,... Đã qua tay. Ai có liên hệ mình nha 01629516552 thank!