Tắt/mở chức năng rê chuột góc phải, góc trái win 8.1 Chambar

Rê chuột vào thanh công cụ Taskbar của Windows và nhấn phải chuột, chọn lệnh ‘Properties’


Cửa sổ "Taskbar and Navigation properties" xuất hiện, bạn chọn sang tab "Navigation".

Trong tab Navigation, bỏ chọn ở dòng "When i point to the upper-right corner, show the charms" và lưu lại.
Đổi với rê chuột vào góc trái thì bạn uncheck hoặc check vào phần phía dưới tương tự nhé.

Thế là xong. Nếu cần, bạn có thể kích hoạt lại thanh Windows Charms bằng phím tắt "Win + C".