là thế này mình đang vướng mắc môn trắc địa. ai biết chỉ mình làm và tính góc 2 phương với mình mày mò mấy hôm không ra. chỉ số IQ mình thấy + LƯỜI đi học nữa giời sắp thi . ai giúp với ( học XD cầu đường)