bạn nào có giáo trình về corel cho mình xin với có được không. mình mới học mà