Xin chào các bạn.
Mình đang học môn hệ QT CSDL thì thầy có cho bài tập là ''Kết nối CSDL Oracle từ JAVA: Tạo project bằng Eclipse: Quản lý thông tin môn học''.
Nhưng mình thì lại chưa học Java.
Việc tạo bảng về quản lý thông tin môn học và tạo project bằng Eclipse thì mình làm được.
Còn ''Kết nối CSDL Oracle từ JAVA'' là như thế nào thì mình chưa hiểu, mình cũng không biết bắt đầu từ đâu và tạo demo như thế nào.
Bạn nào đã từng làm rồi, có bài tương tự, hoặc biết về nó cho mình xin ý kiến, đại khái thui cũng đc mình sẽ tự tìm hiểu thêm.
Cám ơn các bạn nhiều lắm, mình đang cần gấp.