Anh chị nào tập tành hát nhiều cho em hỏi các ac có bí quyết nào mà khi hát, lưỡi uốn thành chữ U vậy?
Em đã thử rất nhiều nhưng lưỡi vẫn uốn cong lên, hát nghe k thông tí nào