Trắc nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh IQ, làm bài trắc nghiệm tổng hợp, chỉ số IQ cao nhất thế giới, cách đo iq của con người, chi so iq la gi

Chỉ số IQ cho bíết năng lực trí tuệ, trí thông mình của mỗi con người. Bạn có thể test chỉ số IQ của mình thông qua game trắc nghiệm sau. Truy cập vào link

Mã:
www.iqtest.dk/main.swf
Chọn ngôn ngữ English cho dễ đọc

Trắc nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh IQ




Nhấn Start


Trắc nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh IQ




Luật chơi: Bạn phải trả lời 39 câu hỏi trắc nghiệm trong 40 phút... Chọn Start lần nữa


Trắc nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh IQ




Lần lượt trả lời các câu hỏi, các đáp án bạn đã chọn được lưu lại bên phải. Có thể bỏ qua hoặc quay lại các câu hỏi trước đó bằng 2 nút mũi tên phía dưới.


Trắc nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh IQ




Có thể dừng chơi bất cứ lúc nào và gửi bài để tính điểm bằng cách đưa chuột vào góc dưới bên phải, chọn Send.


Trắc nghiệm kiểm tra chỉ số thông minh IQ



Kết quả test IQ sẽ hiện ra ngay sau đó.


Nguồn: Diễn đàn Bạc Liêu