Như tiêu đề, ace nào biết java j2me cài cho android 4.2 chỉ giúp vì bản cũ chỉ sài đc android dưới 4.0 Thôi. Em cài java để chơi game mod