Tập 2 - Gọi Hồn - My Home's #Ghost

Tiếp nối Tập 1 Cuộc sống 2 chị em Mập và Ú đang bị đe dọa bởi 1 bóng ma trú ngụ trong nhà. Vì thế 2 chi em Mập và Ú quyết định Gọi Hồn con ma lên để làm cho ra lẽ. Diễn biến câu chuyện như thế nào xin mời các bạn xem nhé!