Tính năng:
Chuyển, sao lưu và quản lý âm nhạc iPad / iPod / iPhone, phim, ảnh, sách, vv
Sao lưu và quản lý danh bạ và tin nhắn.

Chuyển đổi đĩa CD / DVD / âm thanh / video cho iPad / iPod / iPhone.
Tải video trực tuyến cho iPad / iPhone.
Làm nhạc chuông iPhone tùy chỉnh.
Hỗ trợ tất cả các iPad / iPhone / iPod, iPhone 5s, iPhone 5c , iPad Air, iOS 7, iTunes 11
Tải về:
CRC32: 130D1E0A
MD5: 9BED91038A4199C13E0BFF103791B02B
SHA-1: 31D85C9955837C725E80D920E28F528B02B8CE42

Mã:
shared.com/95hswfzxgn?s=di
safeshared.com/NKuHsX3QRtxknHSQxyKN6k_5
nguồn: vforum.vn