Cách chỉnh không cho người khác post bài lên wall của mình, chặn người khác post bài lên tường

Thiết lập này sẽ giúp bạn bớt đi những tin nhắn spam quảng cáo, tuy nhiên cũng hạn chế làm cho bạn bè không thể post bài lên tường của bnj

Trước tiên bạn vào thiết lập
Cách chỉnh không cho người khác post bài lên wall của mình

Sau đó chọn Dòng thời gian và đánh dấu ---> Chọn chỉnh sửa ở phần Ai có thể đăng bài trên tiến trình của bạn ---> Chọn chỉ mình tôi

Cách chỉnh không cho người khác post bài lên wall của mình