Hi All! Chỉ dành cho các bạn chưa biết thui ngen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Tình cở hôm bữa tôi biết được thông tin từ thầy tui là th.s ĐHCT. Tôi sẽ chỉ các sỉ tử làm tốt câu 1 (đồ thị hàm số đề khối A ngen). Khi các bạn thi tốt nghiệp các bạn để ý là nếu đồ thì hàm số mình thì ở dạng nào, thì đề thi ĐH khối A sẽ như vậy (VD: Tốt nghiệp hàm bậc 3 thì ĐH khối A là hàm bậc 3). Các sỉ tử chúng ta chỉ cần ôn tất các các dạng phụ của hàm mình xác định tới là ăn trọn điểm câu 1 nhé. Không phải nói mà không có bằng chứng đâu ngen, các bạn cứ xem lại cách ra đề của mấy năm trước là biết à.
Thân!
Chúc các sỉ tử thi tốt.