Một người con gái đứng bên cái cột người ta gọi là gì nào?
Câu trả lời đúng nhất sẽ có thưởng
Giá trị giải thưởng lên đến "Không" đồng
Đùa thôi giải thưởng tinh thần nha