Dưới đây là danh sách tất cả các ngân hàng tại Việt Nam được chia theo các loại hình ngân hàng và sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC

Danh sách các ngân hàng Việt NamDanh sách các ngân hàng thương mại nhà nước
 1. Ngan hang ngoai thuong Viet Nam(VietcomBank)
 2. Ngan hang Dau tu va Phat trien VN (BIDV)
 3. NH Chinh sach xa hoi (VBSP)
 4. NH Cong thuong VN (Vietinbank)
 5. NH Nong nghiep&PT Nong thon VN-AGribank
 6. NH Phat trien Nha DBSCL (MHB)
 7. NH Phat trien Viet Nam (VDB)
Danh sách các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
 1. Ngan hang TMCP Ban Viet
 2. Ngan hang TMCP Dai A
 3. Ngan hang TMCP Phat trien MeKong
 4. Ngan hang TMCP Quoc Dan (Nam Viet cu)
 5. Ngan hang TMCP Viet A
 6. Ngan hang TMCP Viet Nam Thuong Tin
 7. Ngan hang TMCP Xay dung VN(Dai Tin)
 8. NH BAO VIET (Bao Viet Bank)
 9. NH Tien Phong (Tien Phong Bank)
 10. NH TMCP BUU DIEN LIEN VIET
 11. NHTMCP A Chau (ACB)
 12. NHTMCP An Binh (ABBank)
 13. NHTMCP Bac A (Bac A bank)
 14. NHTMCP Dai Duong (Oceanbank)
 15. NHTMCP Dau khi Toan cau (GPBank)
 16. NHTMCP Dong A (Dong A bank)
 17. NHTMCP Dong Nam A (Seabank)
 18. NHTMCP Hang Hai (Maritime Bank)
 19. NHTMCP Kien Long (Kien Long bank)
 20. NHTMCP Ky thuong VN (Techcombank)
 21. NHTMCP Nam A (Nam A Bank)
 22. NHTMCP phat trien Tp HCM (HD Bank)
 23. NHTMCP Phuong Dong (OCB)
 24. NHTMCP Phuong Nam (Southern Bank)
 25. NHTMCP Quan Doi (MB)
 26. NHTMCP Quoc Te (VIB)
 27. NHTMCP Sai Gon (SCB)
 28. NHTMCP Sai gon - Ha Noi (SHB)
 29. NHTMCP Sai gon Thuong Tin (Sacombank)
 30. NHTMCP SG Cong Thuong (SaigonBank)
 31. NHTMCP Viet Hoa (Viet hoa JS bank)
 32. NHTMCP VN Thinh Vuong(VP Bank)
 33. NHTMCP Xang dau Petrolimex (PGBank)
 34. NHTMCP Xuat Nhap Khau (Eximbank)
 35. PV com bank_NH Dai Chung (P.Tay+TCDK)
Danh sách các ngân hàng liên doanh
 1. IN DOVINA BANK
 2. NH lien doanh Viet Nga
 3. NH lien doanh Viet Thai
 4. VID PUBLIC BANK
Chi nhánh các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam
 1. ABN-AMRO BANK
 2. ANZ BANK
 3. BANGKOK BANK
 4. BANK OF CHINA
 5. Bank of Communications
 6. BANKO OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,LTD CN HCM
 7. BANKO OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,LTD CN HN
 8. BNP- PARIBAS
 9. CITI BANK HCM
 10. CITI BANK HN
 11. Credit Agricole CIB
 12. DEUTSCHE BANK
 13. FIRST COMMERCIAL BANK HCM
 14. HONGKONG AND SHANGHAI BANK (HSBC)
 15. HUANAN COMMERECIAL BANK LTD chi nhanh SG
 16. Industrial Bank of korea
 17. JP MORGAN CHASE BANK
 18. KOREA EXCHANGE BANK
 19. MAY BANK
 20. MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL Co.LTD
 21. Mizuho Corporate Bank Ltd., Hanoi Branch
 22. MIZUHO CORPORATE BANK, LTD chi nhanh HCM
 23. NATEXIS BANQUES - POPULAIRES SUCCURSALE
 24. NGAN HANG FIRST COMMERCIAL BANK HANOI
 25. Ngan hang WOORI - Chi nhanh Tp HCM
 26. NH MALAYAN BANKING BERHAD
 27. NH CATHAY
 28. NH China Construction Bank Corporation
 29. NH Commonwealth Bank of Australia
 30. NH Cong nghiep Han Quoc
 31. NH DBS Bank Ltd CN HCM
 32. NH DTPT Campuchia Ha Noi
 33. NH DTPT Campuchia - HCM
 34. NH FAR EAST NATIONAL BANK
 35. NH Industrial & Commercial Bank of China
 36. NH Kookmin thanh pho Ho Chi Minh
 37. NH Taipei FubonC.B
 38. NH TM Taipei Fubon
 39. NH TNHH CTBC ( NHTM Chinatrust)
 40. NH TNHH MTV Shinhan VN
 41. NHTM Taipei Fubon
 42. NHTNHH MTV Hong Leong VN
 43. OVERSEA - CHINESE BANKING COPORATION Ltd
 44. STANDARD CHARTERED BANK
 45. SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
 46. The Shanghai Com&Savings Bank
 47. UNITED OVERSEAS BANK (UOB)
 48. WOORI BANK HA NOI