Cách chơi game Swing Copters mới của Nguyễn Hà Đông

Cách chơi game Swing Copters mới của Nguyễn Hà Đông đạt điểm cao :v

Mới đây Nguyễn Hà Đông đã ra mắt 1 game hoàn toàn mới với nhưng vẫn với ý tưởng đơn giản và gây ức chế cho người dùng mang tên Swing Copters. Thực sự thì game này còn khó hơn rất nhiều so với flappy bird, nhất là thời gian ban đầu chơi bạn phải hiểu nguyên tắc chơi.

Cách chơi Swing Copters:
Con Copters sẽ di chuyển theo hình ziczac đi lên. Mỗi lần bạn tap(chạm màn hình) thì nó sẽ đổi sang hướng khác. Vì thế bạn phải chạm tay thật đúng thời điểm để chuyển hướng và không đụng vào chướng ngại vật

Cách chơi game Swing Copters mới của Nguyễn Hà Đông đạt điểm cao :v


Video hướng dẫn chơi game Swing Copters đạt điểm khá cao 5 điểm