Khi bạn dùng một số chương trình editor để chỉnh sửa file host của bạn. THỉnh thoảng sẽ hiện ra lỗi "please check if this file is open in the another program".

Lỗi "please check if this file is open in another program" khi chỉnh sửa file host

Có 2 trường hợp:
Thứ nhất: do phần mềm anhtivirus

Một số phần mềm diệt virus sẽ bảo vệ file host của bạn bằng cách lock file. Vì vậy bạn chỉ cần disable antivrus đang chạy trên máy đi.

Thứ 2: Cách giải quyết này đơn giản hơn nếu cách 1 không có tác dụng. Chạy chương trình editor bằng quyền admin(run as administractor) . Sau đó mở file host bằng phần mềm editor này.

Lưu ý: Bạn phải để file host ở chế độ có thể chỉnh sửa bằng cách click chuột phải vào file host chọn properties bỏ chọn thuộc tính read only đi

Chúc Các Bạn Thành Công