Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn một trang Web giúp bạn có thể luyện tập và cải thiện tốc đánh máy của mình một cách đơn giản nhất!
Trang Web có giao diện khá đơn giản và đặc biệt tất cả điều là Tiếng Việt( bao gồm những từ bạn luyện gõ văn bản)Trang Web sẽ cho phép bạn gõ số từ không giới hạn trong vòng một phút!

Sau khi kết thúc 1 phút trang Web sẽ cho ra những thông số của bạn. VD: số từ gõ được , số từ sai,....Bạn hoàn toàn có thể đăng kí tài khoản để có thể loạt vào Top( nếu bạn gõ tốt)
Bạn cũng có thể chia sẽ thành tích của mình trên Facebook cá nhân!

Vào cuối cùng! Nó đây!
Mã:
http://10fastfingers.com/typing-test/vietnamese10fastfingers.com/typing-test/vietnamese -