Theo mặc định, khi bạn giảm thiểu cửa sổ iTunes trong Windows, nó sẽ ở trong thanh tác vụ của bạn. Để tiết kiệm không gian trên thanh tác vụ cho các ứng dụng khác, hướng dẫn sau đây sẽ chỉ cách chuyển iTunes xuống khay hệ thống.

- Khởi chạy iTunes từ biểu tượng trên desktop hoặc từ menu Start (nếu đã thoát trước đó). Vào Edit > Preferences… (hoặc sử dụng phím tắt Ctrl+)


- Trong cửa sổ Preferences, chuyển sang tab Advanced, bạn lần lượt đánh dấu kiểm trước hai tùy chọn Show iTunes icon in system trayMinize iTunes window to system tray.Xong, nhấn OK lưu lại và thoát ra.


- Khi bạn nhấp vào nút Minimize, iTunes sẽ tự động giảm thiểu vào khay hệ thống.