Hướng dẫn cách tab dấu chấm .... trong word làm mục lục tạo form thông tin

Đa số các văn bản có làm mục lục đều sử dụng cách làm mục lục tự động và các dấu chấm được tab cách ra giữa tiêu đề và số trang cũng có trong chức năng đó chứ ít ai làm Mục lục thủ cong bằng cách sử dụng tab.

Còn trong rất nhiều trường hợp phải dùng tab dấu chấm hoặc gạch dưới để làm các văn bản điền form, ngày tháng năm ở đơn... thì có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết sau đây: