Hướng dẫn cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang thứ 2, xóa bỏ đánh dấu trang ở trang đầu tiên

Đánh số trang trong word là 1 yêu cầu bắt buộc khi soạn thảo văn bản trong nhiều trường hợp. Thông thường văn bản word có 1 trang đầu tiên là trang ảnh bìa hoặc 1 trang giới thiệu tựa đề của văn bản. Và trang thứ 2 mới là trang bắt đầu cho văn bản. Việc đánh số trang bình thường trong word sẽ tự động đánh luôn tất cả các trang bắt đầu từ trang số 1 sẽ không đúng trong những trường hợp này.

Tuy nhiên trong word có 1 chức năng khá đơn giản đó là start page(trang bắt đầu) giúp chỉnh sửa lại trang bắt đầu được đánh số như hướng dẫn đơn giản ở dưới đây.

Trước tiên để đánh số trang trong Microsoft Office 2010 2007 2013 hay 2003 các bạn vào Insert --> chọn Page Number --> rồi chọn vị trí muốn để số trang --> Kiểu số trang

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang thứ 2

Khi đó số trang sẽ được đánh từ 1 tới trang cuối cùng của bạn, các bạn tiến hành click chuột vào phần header hoặc footer chỗ hiển thị số trang để hiển thị lên phần Header & Footer Tools ---> Check vào phần Diffirent First Page

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang thứ 2

Sau khi check vào ô trên đánh dấu trang ở trang số 1 sẽ mất đi, tuy nhiên ở trang thứ 2 nó sẽ bắt đầu page number là 2. Bình thường có thể để vậy được. Tuy nhiên nếu bạn muốn chuyển về số 1 thì vào Insert ---> Page NUmber --> Format Page NUmber...

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang thứ 2

Tại phần Start at: chuyển về 0 và nhán OK

Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang thứ 2


Và xem lại kết quả trang thứ 2 đã là số 1 chưa nhé. Còn bạn muốn đánh số trang trong word từ trang bất kỳ thì vui lòng tham khảo bài viết:
Cách đánh số trang trong word 2007 2010 2013 từ trang bất kỳVforum.vn