Đây là tựa game nổi tiếng kết nối các ảnh để tạo ra một từ. Trò này hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. VUI LÀ CHÍNH

Các bạn download ở đây nhé

itunes.apple.com/us/app/picturian-2-pics-to-words/id908894281?ls=1&mt=8

Hoặc các bạn vào topapp.us để khám phá nhiều ứng dụng hữu ích khác.

Connect 2 pictures to make a word.

It's very easy for everyone to play.


******************
* New pics are updated everyday
* Difficulty increase slightly
* Hightly addictive game play