Cách đăng xuất hoàn toàn Gmail trên các thiết bị điện thoại, máy tính khác, cách đổi mật khẩu gmail đơn giản

Nếu bạn quên chưa đăng xuất khỏi máy tính hay điện thoại khác thì cũng đừng lo lắng về việc hòm thư của mình sẽ bị nguy hiểm. Cách làm dưới đây sẽ giúp bạn thoát hẳn khỏi gmail mà không cần đổi password.
  • Đăng nhập trên 1 máy nào đó
  • Nhấp chọn Chi tiết (detail) ở cuối trang. Tại đây liệt kê tất cả các phiên làm việc với Gmail của bạn, từ ngày giờ, địa chỉ IP, trình duyệt sử dụng
  • Chọn Đăng xuất khỏi tất cả các phiên bản khác (Log out all other session)