Hướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên Gmail

Không giống như người dùng android, người dùng Iphone thường sử dụng Icloud để đồng bộ dữ liệu của mình. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng rất nhiều cách khác để đồng bộ trong đó có việc dùng Gmail. Tuy nhiên nếu bạn tự mò việc động bộ bằng gmail thông qua việc Add account --> Chọn Gmail thì rất có thể việc đồng bộ của bạn sẽ bị lỗi.

Trong trường hợp đó thì bạn nên sử dụng cách đồng bộ danh bạ số điện thoại iphone lên gmail như hướng dẫn sau:

Trước tiên đối với các hệ điều hành IOS 6 7 8 cho iphone 4 4s 5 5s 6 6plus các bạn vào Setting --> Chọn Mail, Contacts Calendars

Hướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên Gmail

Tiếp tục chọn Add Account

Hướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên Gmail

Tuy nhiên tới bước tiếp theo các bạn không chọn Google mà chọn Other(Khác)

Hướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên Gmail

Tiếp tục chọn Add CardDAV

Hướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên Gmail

Sau đó nhập thông tin tương tự dưới đây, trong đó User name là tài khoản gmail của bạn và Password là mật khẩu của tài khoản đó. Phần Description có thể nhập bất kỳ tên gì đặt cho Danh bạ

Hướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên Gmail

Cuối cùng nhấn Next để tiến hành việc đồng bộ lên Gmail.

Đối với các dòng hệ điều hành iOS cũ các bạn cũng làm giống hệt

Hướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên GmailHướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên GmailHướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên GmailHướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên GmailHướng dẫn đồng bộ hóa danh bạ Iphone 4 5 6 lên Gmail

Trong qua trình đồng bộ nếu gặp thông báo về lỗi: Cannot Connect Using SSL các bạn phải vào Advanced settings và tắt việc Use SSL

Sau khi hoàn thành các bạn có thể lên gmail --> Click vào Gmail --> Chọn Danh bạ để kiểm tra việc đồng bộ đã hoàn tất chưa.