Game Alien shooter 2
có chơi được trên win 7 không mng
Nếu chơi được cho mình xin cái link tải
Thanks