Đây là cuốn AndBook có nội dung cơ bản về Android cho người mới bắt đầu. Các bạn có thể đọc và tìm thêm các cuốn khác để học.

link tải: mediafire.com/?1azrs961as771sp