video hướng dẫn:


chi tiết thì các bạn xem tại Tạo tài khoản App Store Apple ID trên máy tính