Nam 1987 Đinh Mão hợp tuổi với nữ nào nhất, 1987 có hợp với nữ sinh năm 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994... hay không

Nam 1987 hợp tuổi với nữ nào nhất - Đinh Mão 87 có hợp với nữ 88 89 90 91

Nam 1987 có tuổi là Đinh Mão(Vọng Nguyệt Chi Thố) tuổi con mèo có mệnh Lưu Trung Hỏa tức là Lửa Trong Lò, có cung mệnh Tốn Mộc nên hợp nhất với các bạn nữ có năm sinh dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới dựa theo các thông số về mệnh, thiên can, địa chi, cung mệnh, niên mệnh năm sinh tương ứng giữa 2 năm sinh


Nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh
1994 Lộ Trung Hỏa + Sơn Đầu Hỏa = Bình Đinh + Giáp = Bình Mão + Tuất = Lục hợp Tốn + Ly = Thiên y (tốt) Mộc + Hỏa =Tương sinh
1995 Lộ Trung Hỏa + Sơn Đầu Hỏa = Bình Đinh + Ất = Bình Mão + Hợi = Tam hợp Tốn + Khảm = Sinh khí (tốt) Mộc + Thủy = Tương sinh
1986 Lộ Trung Hỏa + Lộ Trung Hỏa = Bình Đinh + Bính = Bình Mão + Dần = Bình Tốn + Khảm = Sinh khí (tốt) Mộc + Thủy = Tương sinh
1998 Lộ Trung Hỏa + Thành Đầu Thổ = Tương sinh Đinh + Mậu = Bình Mão + Dần = Bình Tốn + Tốn = Phục vị (tốt) Mộc + Mộc = Bình
1985 Lộ Trung Hỏa + Hải Trung Kim = Tương khắc Đinh + Ất = Bình Mão + Sửu = Bình Tốn + Ly = Thiên y (tốt) Mộc + Hỏa =Tương sinh
1988 Lộ Trung Hỏa + Đại Lâm Mộc = Tương sinh Đinh + Mậu = Bình Mão + Thìn = Lục hại Tốn + Chấn = Diên niên (tốt) Mộc + Mộc = Bình
1989 Lộ Trung Hỏa + Đại Lâm Mộc = Tương sinh Đinh + Kỷ = Bình Mão + Tỵ = Tam hình Tốn + Tốn = Phục vị (tốt) Mộc + Mộc = Bình
1997 Lộ Trung Hỏa + Giang Hạ Thủy = Tương khắc Đinh + Đinh = Bình Mão + Sửu = Bình Tốn + Chấn = Diên niên (tốt) Mộc + Mộc = Bình
Trên đây chỉ là bảng liệt kê những năm sinh hợp nhất với tuổi Đinh Mão 1987, tuy nhiên việc hôn nhân và cuộc sống gia đình có hạnh phúc bền lâu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Chúc các bạn tìm được 1 nửa thực sự và có 1 gia đình đầm ấm hạnh phúc.