Food Composition là ứng dụng cung cấp thông tin về thành phần dinh dưỡng của gần 100 thực phẩm hằng ngày, các loại thực phẩm tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.
Food Composition vô cùng hữu ích với những ai đang ăn kiêng hay cần chế độ dinh dưỡng riêng, với những người nội trợ, những ai có con nhỏ, cũng như tất cả mọi người cần xem xét về chế độ dinh dưỡng và quan tâm đến sức khỏe của mình.
Ứng dụng trực quan, dễ sử dụng sẽ giúp bạn đánh giá về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm đối với cơ thể mình và gia đình.
Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thực phẩm trong danh mục có sẵn, ghim thực phẩm cần quan tâm ra màn hình start để truy cập nhanh.
Food Composition hỗ trợ Tiếng Anh và Tiếng Việt.

HTML Code:
http://www.windowsphone.com/vi-vn/store/app/food-composition/e13cfb97-a54d-4a79-98c6-9598b18a9048