hiện tại cây Iphone 5C của mình đang xài sim gép....không bít có thể unlock ko cần sài sim gép nữa dc ko vậy ?
Thanks !!!