Đa số người dùng word đều cảm thấy ngúa mắt, bức xúc với việc word bắt lổi chính tả bằng việc hiện gợn sóng màu xanh, đỏ, vàng dưới chử viết sai, nhiều người mới dùng word không biết còn tưởng word bị lổi.
Để tắt chế độ bắt lổi chính tả đó đi bạn làm như sau;
Hướng dẩn cho word 2003,2007,2010,2013:
1. Trước tiên là word 2003;
Bạn mở word lên , trên thanh menu chọn thẻ tools >>Options

Cách tắt bắt  lổi chính tả trên word 2003,2007,2010,2013
tiếp theo
Trong hộp thoại Options bạn vào thẻ Spelling & Grammar
bỏ chọn các ô như hình và cuối cùng chọn ok

Cách tắt bắt  lổi chính tả trên word 2003,2007,2010,2013thế là xong
2. Đối với word 2007bạn làm vầy;
Mở word lên chọn office. Sau đó chọn Word Options


trên hộp thoại hiện ra bạn chọn thẻ Proofing. Sau đó bỏ tích như hình và cuối cùng chọn ok


xong 3. Với word 2010 ;bạn vào menu File => Options => Proofing tại đây bạn chek bỏ hết mọi tự động kiểm tra lỗi chính tả giống hình;
Cách tắt bắt  lổi chính tả trên word 2003,2007,2010,2013
4. Đối với word 2013 thì các bạn làm tương tự như word 2010
Chúc vui vẽ